SDG 5

ΣΤΟΧΟΣ 5

ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

5equality

Ισότητα των Φύλων

Πληροφορίες

Ενώ ο κόσμος έχει σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών, με τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας (συμπεριλαμβανομένης της ίσης πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεταξύ αγοριών και κοριτσιών), οι γυναίκες και τα κορίτσια συνεχίζουν να υφίστανται τις διακρίσεις και τη βία σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Η ισότητα των φύλων δεν αποτελεί μόνο ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα αλλά και απαραίτητο θεμέλιο για έναν ειρηνικό, βιώσιμο και με ευημερία κόσμο.
Παρέχοντας στις γυναίκες και τα κορίτσια ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, στην αξιοπρεπή εργασία καθώς και ισότιμη εκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, ενισχύουμε τις βιώσιμες οικονομίες, παρέχοντας οφέλη στις κοινωνίες και στην ανθρωπότητα συνολικά.

Στοιχεία & Αριθμοί

2/3 των αναπτυσσόμενων χωρών

έχουν πετύχει την ισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο, τα εμπόδια για την είσοδο των κοριτσιών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παραμένουν στην Υποσαχάρια Αφρική, την Ωκεανία και τη δυτική Ασία.

74 κορίτσια για κάθε 100 αγόρια

φοιτούσαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ασία το 1990. Το 2012 η αναλογία αυτή εξισώθηκε

sdg-icon-5-100x100-1
35% των γυναικών

που δραστηριοποιούνταν στον αγροτικό τομέα στην Νότια Αφρική αμείβονταν για την εργασία τους το 1990. Το 2015 το ποσοστό αυξάνεται σε 41%.

CHART-ICON-09
30% των εδρών

στα εθνικά κοινοβούλια 46 χωρών κατέχονται από γυναίκες σε ένα τουλάχιστον από τα σώματα που τα συνθέτουν.

Ο Στόχος 5 Επιδιώκει

1. ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε στον κόσμο.

2. ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ
κατά όλων των γυναικών και των κοριτσιών τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, καθώς και να εξαλείψει την εμπορία ανθρώπων, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλα είδη εκμετάλλευσης

3. ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
όπως ο παιδικός και αναγκαστικός γάμος και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων

4. ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΜΙΣΘΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
μέσω της παροχής δημόσιων υπηρεσιών, υποδομών και πολιτικών κοινωνικής προστασίας, προάγοντας έτσι την κοινή ευθύνη μέσα σε ένα νοικοκυριό και στην οικογένεια ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις κάθε χώρας

5. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
καθώς και τις ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού ρόλου των γυναικών σε τα όλα επίπεδα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική, την οικονομία και τη δημόσια ζωή

6. ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
και να διασφαλίσει τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνο καθώς και σύμφωνα με τα έγγραφα που προέκυψαν από τις διασκέψεις αναθεώρησης

7. ΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
καθώς και πρόσβαση στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο της γης και άλλων μορφών ιδιοκτησίας, οικονομικών υπηρεσιών, κληρονομίας και φυσικών πόρων σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία

8. ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
και συγκεκριμένα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών, προωθώντας έτσι τη χειραφέτηση των γυναικών

9. ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΟΡΘΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
αποβλέποντας στην προώθηση της ισότητας των φύλων και της χειραφέτησης των γυναικών και των κοριτσιών σε όλα τα επίπεδα

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS