ΣΤΟΧΟΣ 15

ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ,
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

15life-land

Ζωή στη Στεριά

SDG 15

Τα δάση καλύπτουν το 30% της επιφάνειας της Γης και παρέχουν επισιτιστική ασφάλεια και καταφύγιο. Τα δάση συνιστούν επίσης στοιχείο-κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της βιοποικιλότητας ενώ αποτελούν το «σπίτι» των αυτόχθονων πληθυσμών. Κάθε χρόνο, δεκατρία εκατομμύρια εκτάρια δασών χάνονται με τη διαρκή υποβάθμιση των ξηρών περιοχών να έχει οδηγήσει στην ερημοποίηση 3,6 δισεκατομμυρίων εκταρίων.

Η αποψίλωση και η ερημοποίηση, που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στην κλιματική αλλαγή, δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ έχουν επηρεάσει τις ζωές και τον βιοπορισμό εκατομμυρίων ανθρώπων στη μάχη τους κατά της φτώχειας. Εντούτοις, συντελούνται προσπάθειες για τη διαχείριση των δασών και την καταπολέμηση της ερημοποίησης.

Στοιχεία & Αριθμοί

Δάση

1,6 δις. άνθρωποι

εξαρτώνται από τα δάση για το βιοπορισμό τους εκ των οποίων 70 εκ. αυτόχθονες λαοί.

Πάνω από το 80%

 όλων των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και εντόμων ζουν στα δάση.

Ερημοποίηση

2,6 δις. άνθρωποι

εξαρτώνται από τα δάση για το βιοπορισμό τους εκ των οποίων 70 εκ. αυτόχθονες λαοί.

1,5 δις. άνθρωποι

παγκοσμίως επηρεάστηκαν από την υποβάθμιση του εδάφους από το 2008.

Κατά 30-35 φορές

περισσότερο από παλαιότερα υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί η απώλεια αρόσιμης γης.

12 εκ. εκτάρια

23 εκτάρια/λεπτό) κάθε χρόνο χάνονται εξαιτίας της ξηρασίας και της ερημοποίησης. Στη θέση τους θα μπορούσαν να είχαν καλλιεργηθεί 20 εκ. τόνοι δημητριακών

Το 74% των φτωχών ανθρώπων

συνδέεται άμεσα με την υποβάθμιση της γης σε παγκόσμιο επίπεδο

Βιοποικιλότητα

Mόνο το 1%

από τα άνω των 80,000 ειδών δέντρων έχει μελετηθεί με στόχο την πιθανή τους αξιοποίηση

30% των θαλάσσιων αλιευμάτων

 αποτελείται από 10 είδη ψαριών ενώ το 50% των υδατοκαλλιεργειών αποτελείται από 10 ακόμη είδη.

80% της ανθρώπινης διατροφής

 τουλάχιστον στηρίζεται στα φυτά.

60% της ενεργειακής πρόσληψης

 προέρχεται από το ρύζι, το καλαμπόκι και το σιτάρι.

  • Tο 8% από τα 8,300 είδη ζώων στον κόσμο έχει εξαφανιστεί
  • Tο 22% απειλείται με εξαφάνιση
  • 3 δις. άνθρωποι αντλούν το 20% της ζωικής πρωτεΐνης από τα ψάρια.
  • 80% των ανθρώπων τουλάχιστον που ζουν στις αγροτικές περιοχές των αναπτυσσόμενων χωρών βασίζεται σε φάρμακα φυτικής προέλευσης για την κάλυψη της βασικής τους υγειονομικής περίθαλψης.
  • Οι μικροοργανισμοί και τα ασπόνδυλα αποτελούν το κλειδί για τις «υπηρεσίες του οικοσυστήματος» όμως η συνεισφορά τους δεν είναι γνωστή και σπάνια αναγνωρίζεται

Ο Στόχος 15 Επιδιώκει (SDG targets)

15.1 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ
συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης και βιώσιμης χρήσης των χερσαίων και των εσωτερικών διαδικασιών και υπηρεσιών τους, έως το 2020, και συγκεκριμένα των δασών, των υδροβιότοπων, των βουνών, των άνυδρων ζωνών, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες

15.2 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
έως το 2020, βάζοντας τέλος στην αποψίλωση, καθώς επίσης να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει ουσιαστικά τη δάσωση και την αναδάσωση παγκοσμίως.

15.3 ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ
έως το 2030, να αποκαταστήσει την υποβαθμισμένη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της γης που επηρεάστηκε από την ερημοποίηση, την ξηρασία και τις πλημμύρες και να επιδιώξει να πετύχει έναν κόσμο όπου η γη και το έδαφος θα είναι ασφαλείς.

15.4 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ
έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς τους, έτσι ώστε ενισχύσει την ικανότητά τους να παράσχουν οφέλη τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

15.5 ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
να αποτρέψει την απώλεια της βιοποικιλότητας και να προστατεύσει και να αποτρέψει, έως το 2020, την εξαφάνιση απειλούμενων ζώων.

15.6 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
και να προάγει την ορθή πρόσβαση σε τέτοιους πόρους όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς.

15.7 ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑ
και την παράνομη διακίνηση προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας και να αντιμετωπίσει τόσο την προσφορά όσο και τη ζήτηση παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας

15.8 ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα, και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου αυτής της εισαγωγής, καθώς και να ελέγξει ή να εξαλείψει τα είδη προτεραιότητας.

15.9 ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
έως το 2020, καθώς και στις διαδικασίες ανάπτυξης και στις στρατηγικές μείωσης της φτώχειας.

15.A ΝΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
από όλες τις πηγές και σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για να προβάλει επαρκή κίνητρα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ώστε να σημειώσουν πρόοδο σε τέτοιου είδους διαχειρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης και της αναδάσωσης.

15.B ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΘΗΡΙΑΣ
και της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών, αυξάνοντας την ικανότητα των τοπικών κοινοτήτων να υλοποιήσουν τις ευκαιρίες διαβίωσης τους

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS