Νέα & Εκδηλώσεις

Γενική Συνέλευση & Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου CSR HELLAS – Μάρτιος 2021Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ετήσια τακτική και εκλογική Γενική Συνέλευση του CSR HELLAS τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, παράλληλα με τις εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή του Δικτύου.