Νέα & Εκδηλώσεις

Δήλωση Μ. Αλεξίου στο HR Professional της BOUSSIAS (03/22)Στο τεύχος Μαρτίου 2022, αρ. 194 του HR Professional (σελ. 42-43) περιλαμβάνεται δήλωση της Μ. Αλεξίου, Προέδρου ΔΣ του CSR HELLAS σχετικά με την ενσωμάτωση των αρχών της Βιωσιμότητας και τη σύνδεσή τους με κριτήρια μέτρησης της επίδοσης.