Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η AIPHORIA Consulting είναι συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος της AIPHORIA Consulting είναι η υποστήριξη εταιρειών και οργανισμών με σκοπό την αύξηση της γνώσης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, την χάραξη στρατηγικής και προγραμμάτων, καθώς και την ανάπτυξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.

Ο Γιώργος Ηλιόπουλος, ιδρυτής της AIPHORIA Consulting, έχει εργαστεί στο παρελθόν τόσο στο GRI στο Amsterdam ως Sustainability Reporting Expert, όσο και για την Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ έχει σημαντική εμπειρία σε έργα βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

H AIPHORIA Consulting ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2013 και έκτοτε έχει συνεργαστεί με δεκάδες εταιρείες και οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε έργα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, φροντίζοντας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και κυρίως υπηρεσιών που εδράζονται σε ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και επιστημονική γνώση και όχι μόνο με γνώμονα την επικοινωνιακή αξιοποίηση.

Η AIPHORIA Consulting έχει επιλεχθεί από το GRI ως σύμβουλος για την έκδοση του νέου παγκοσμίου κλαδικού προτύπου (Sector Standard) για τον κλάδο του πετρελαίου, αερίου και άνθρακα (Oil, Gas & Coal). Παράλληλα διαθέτει ευρύ δίκτυο συνεργατών με εμπειρία από διάφορους κλάδους, έχοντας τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη των πελατών της σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και εταιρική υπευθυνότητα.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

H AIPHORIA Consulting λειτουργώντας εξ’ ορισμού στον κλάδο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, βοηθά εταιρείες να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον τομέα αυτό, είτε μέσω ανάπτυξης της στρατηγικής τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη, είτε μέσω της έκδοσης εκθέσεων βιωσιμότητας κλπ.

Ως εταιρική ευθύνη της, η AIPHORIA Consulting, αναγνωρίζει την ειλικρινή επικοινωνία με τον πελάτη, την ορθή καθοδήγηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ΕΚΕ με βάση την επιστήμη, την ηθική και τις καλές πρακτικές, χωρίς να υποστηρίζονται πρακτικές green washing και blue washing.

Η δραστηριοποίηση στον κλάδο αυτό, της προσφέρει τη δυνατότητα να φέρει μια θετική αλλαγή στους πελάτες της και κατ’ επέκταση και στην κοινωνία ευρύτερα και αυτό αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικό και ως εταιρική αλλά και ως προσωπική ευθύνη.

Η AIPHORIA Consulting επιδιώκει να είναι η αλλαγή που θέλει να βλέπει, βελτιώνεται συνεχώς και εφαρμόζει στην πράξη αυτά που η ίδια πρεσβεύει.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS