Τα Μέλη μας

Εταιρεία

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος Affidea σήμερα αποτελεί τον κορυφαίο ιδιωτικό φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στην Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε 16 χώρες μέσα από ένα δίκτυο 312 ιατρικών κέντρων & 11 χιλ. επαγγελματιών υγείας.

Στην Ελλάδα λειτουργεί από το 2005 με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας για όλους. Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημιούργησε ένα Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων σε πρότυπους ιατρικούς χώρους, που συνεχώς επεκτείνεται, με έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας.

 

Η αρτιότητα του σύγχρονου εξοπλισμού, η επιβεβαιωμένη αξιοπιστία και η διεθνής αναγνώριση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Affidea καταδεικνύονται από τις διακρίσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες του στο χώρο της υγείας.

Όλα τα κέντρα του Ομίλου Affidea είναι πιστοποιημένα κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα βιοπαθολογικά εργαστήρια διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το ISO 15189.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα, σε LinkedIn, Facebook και Instagram.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για εμάς στην Affidea, πάνω από όλα είναι η υγεία.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενσωματώνουμε στην λειτουργία της Εταιρείας τις έννοιες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και της Βιώσιμης ανάπτυξης, έχοντας ως απώτερο σκοπό να αναπτυσσόμαστε με επίκεντρο τους εξεταζόμενους, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους εξεταζόμενους μας τις πιο προηγμένες και ακριβείς διαγνωστικές εξετάσεις, επενδύοντας σε τεχνολογία αιχμής, προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Ταυτόχρονα λειτουργούμε με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες, προσφέροντας ένα ασφαλές εργασιακό κλίμα στο οποίο καλλιεργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με το προσωπικό μας.

Οι στόχοι του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Affidea, ευθυγραμμισμένοι με τις αξίες και την κουλτούρα της Εταιρείας, επικεντρώνονται στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουμε, την φροντίδα των εργαζομένων μας, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων μας, καθώς και την ανάπτυξη κοινωνικών δράσεων που συνάδουν με τον κλάδο δραστηριοποίησης μας.

Η στρατηγική μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα επικεντρώνεται στους εξής πέντε πυλώνες:

  • Εξεταζόμενοι
  • Εργαζόμενοι
  • Κοινωνία
  • Περιβάλλον
  • Εταιρική Διακυβέρνηση

Στο πλαίσιο αυτό, και με πλήρη συνείδηση της ευθύνης που μας αναλογεί απέναντι στην κοινωνία, τους συναδέλφους μας και το περιβάλλον, λειτουργούμε με υπευθυνότητα και ευαισθησία σε κάθε τομέα της δραστηριότητάς μας, εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης στον στρατηγικό σχεδιασμό μας.