Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1981 και σήμερα αποτελεί εταιρεία πρότυπο στο χώρο της Υγείας που διακρίνεται για τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, και κύριο μέλημα την υπεροχή μέσα από την ποιότητα, στοχεύοντας στην κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης για πρόληψη και προαγωγή της υγείας των πολιτών.

Η θεμελίωση και η συνεχής εξέλιξη του Ομίλου βασίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:

 • Επιστημονική υπεροχή
 • Καινοτομία υπηρεσιών και τεχνολογική ανωτερότητα
 • Ολιστική κάλυψη αναγκών και διαρκή αναζήτηση αριστείας
 • Διαρκή ανάπτυξη του δικτύου παροχής των υπηρεσιών υγείας

Πρόκειται για ένα πολυβραβευμένο Όμιλο που διαθέτει σήμερα:

 • 49 πολυδύναμα διαγνωστικά κέντρα σε Ελλάδα & Κύπρο που υποδέχονται ετησίως πάνω από 3.500.000 εξεταζόμενους και πραγματοποιούν περισσότερες από 16.000.000 εξετάσεις
 • 3 Ιδιωτικές Κλινικές  με συνολικά  350 κλίνες
 • 9 Οδοντιατρικές μονάδες
 • Εταιρεία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υποστήριξης ασφαλιστικών εταιρειών
 • >500 συνεργαζόμενα Διαγνωστικά κέντρα και 15 συνεργαζόμενα Νοσοκομεία
 • >2.500 συνεργαζόμενους Ιατρούς
 • 1 Κέντρο Διεθνών Ασθενών για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών Ιατρικού Τουρισμού

Παράλληλα ο Όμιλος συνεργάζεται με περισσότερες από 400 ιδιωτικές εταιρείες, τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς οργανισμούς και όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον ,συνεχίζει τη σταθερά δημιουργική του πορεία, υλοποιώντας ένα πολυδιάστατο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο την επέκτασή του.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο Όμιλος BIOIATΡIKΗ αντιλαμβάνεται την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του, με στόχο την άσκηση ενεργού κοινωνικού ρόλου, με την ίδια ευαισθησία με την οποία ασκεί την υγειονομική περίθαλψη για όλους.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2009 ξεκίνησε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου BIOIATΡIKΗ με τη δέσμευση να βελτιωθεί συνεχώς η ποιότητα ζωής των ανθρώπων και να προωθηθεί η αξία της προληπτικής ιατρικής.

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεργάζεται με θεσμικά όργανα και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιατρικούς συλλόγους, επιστημονικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο της πρόληψης και της παροχής πληροφοριών για ασθένειες, όπως διάφορες μορφές καρκίνου, καρδιαγγειακά νοσήματα, αλλεργίες, οστεοπόρωση, διαβήτη, θυρεοειδή.

Από το 2009 έως σήμερα, περισσότερα από 400.000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε εκστρατείες πρόληψης και ενημέρωσης και έχουν προσφερθεί περισσότερες από 140.000 δωρεάν εξετάσεις.

Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος CSR του Ομίλου BIOIATΡIKΗ περιλαμβάνουν επίσης:

 • Ιατρικές εξετάσεις σε αθλητικές Ομοσπονδίες
 • Χορηγίες αθλητών για την προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
 • Συνεργασία με Δήμους σε όλη την Ελλάδα για την παροχή δωρεάν αιματολογικών εξετάσεων για άστεγους
 • Στήριξη ευπαθών ομάδων

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος BIOIATΡIKH υποστηρίζει τις προσπάθειες των Ιατρικών Συλλόγων, των Δήμων σε όλη την Ελλάδα, Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και λοιπών φορέων που εστιάζουν στην κοινωνική ένταξη, την προώθηση της εκπαίδευσης και την παροχή φροντίδας. Ενδεικτικά:

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Ελληνική Εταιρεία Γαστρεντερικής Ογκολογίας, Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο για Υγιείς Πόλεις και Προώθηση της Υγείας, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Θεσσαλονίκης, Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS