Τα Μέλη μας

Εταιρεία

Chipita

Πληροφορίες

Η Chipita ιδρύθηκε το 1973 στην Ελλάδα με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία αλμυρών snacks, με βασικό, τότε, προϊόν τα Extra τυρογαριδάκια και από το 1988 τα πατατάκια (potato chips).

Το 1991, κυκλοφόρησε το croissant 7DAYS – ατομικό, συσκευασμένο, μακράς διαρκείας, και πολύ γρήγορα και το mini 7DAYS.

Λίγα χρόνια μετά, το 1995, κυκλοφόρησε τα Βake Rolls, ένα καινοτόμο, αλμυρό προϊόν που γνώρισε πολύ γρήγορα μεγάλη επιτυχία.

Περίπου την ίδια εποχή, η Chipita ξεκινά την πορεία της διεθνοποίησής της, μια πορεία την οποία ακολουθεί πιστά μέχρι σήμερα. Η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιείται με δύο τρόπους: είτε με δικές της εταιρείες είτε με στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλες διεθνείς ή ισχυρές τοπικές εταιρείες.

Ήδη από το 1995, η Chipita «επιχειρεί» εκτός των ελληνικών συνόρων με τη δημιουργία παραγωγικών μονάδων στη Βουλγαρία, την Πορτογαλία και την Αίγυπτο. Aκολουθούν εργοστάσια στο Μεξικό, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και πρόσφατα στην Ινδία, την Τουρκία και τη Γκάνα. Παράλληλα με τα εργοστάσια, η Chipita δημιουργεί εμπορικά γραφεία και δομές σε 6 χώρες: Γερμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Σερβία, Σλοβακία και Τσεχία.

Σήμερα, η Chipita δραστηριοποιείται διεθνώς σε 4 μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: τα croissants και παρεμφερή προϊόντα ζύμης, τα αλμυρά snacks (Bake Rolls), τα cakes και τα ζαχαρώδη προϊόντα.

Η Chipita προσφέρει τα προϊόντα της στους καταναλωτές 66 χωρών συνολικά, είτε απευθείας είτε μέσω στρατηγικών συνεργασιών, τα οποία παράγονται σε 19 εργοστάσια 11 διαφορετικών χωρών.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Στην εταιρεία μας λειτουργούμε με αρχές, πρότυπα και κοινωνική ευαισθησία. Φροντίζουμε για τους ανθρώπους μας, το περιβάλλον αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των περιοχών όπου δραστηριοποιούμαστε.

• Κύρια προτεραιότητά μας είναι ο σεβασμός προς τους εργαζομένους μας. Φροντίζουμε να τους παρέχουμε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας μέσα στο οποίο να λειτουργούν αποδοτικά.
• Ενεργούμε ως νόμιμοι πολίτες στην κάθε χώρα που δραστηριοποιούμαστε και είμαστε συνεπείς με όλες τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην πολιτεία, στους εργαζόμενούς μας, στην κοινωνία, στους προμηθευτές μας και στους stakeholders γενικότερα.
• Φροντίζουμε να συνεργαζόμαστε με εταιρείες που ακολουθούν τα πρότυπα της επιχειρηματικής ηθικής που μας αντιπροσωπεύουν: ίσες ευκαιρίες εργασίας, σεβασμός προς τους εργαζομένους, ασφαλές και χωρίς διακρίσεις εργασιακό περιβάλλον, συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αποκλεισμός παιδικής εργασίας, φροντίδα για την κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος, κ.λ.π.
• Ως εταιρεία τροφίμων, επιλέγουμε τις καλύτερες πρώτες ύλες και εφαρμόζουμε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και διάθεσης των προϊόντων μας στην αγορά. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την υποχρέωσή μας, απέναντι στους καταναλωτές μας και κυρίως απέναντι στα παιδιά τους, να παράγουμε προϊόντα ασφαλή, υγιεινά, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή.
• Υποστηρίζουμε μη κερδοσκοπικούς φορείς και ιδρύματα καθώς και σχολεία, ορφανοτροφεία, μουσεία και θέατρα.
• Ενισχύουμε την προώθηση της επιχειρηματικής ιδέας μέσα από φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας των νέων.
• Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις που μας επιτρέπουν να επιχειρούμε με σεβασμό και ευαισθησία προς το περιβάλλον.
• Εστιάζουμε στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων στη διαδικασία παραγωγής, με στόχο τον ελάχιστο αντίκτυπο στο περιβάλλον.
• Στοχεύουμε στη βέλτιστη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών και αερίων αποβλήτων.
• Τέλος, συμμετέχουμε σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών που προκύπτουν από όλη τη δραστηριότητά μας, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί βασική επιλογή μας σε όλα τα επίπεδα της επιχειρηματικής μας δράσης.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS