Τα Μέλη μας

Εταιρεία

CORAL AE

Πληροφορίες

H Coral A.E. είναι η πρώην Shell Hellas A.E., εταιρεία που μετονομάστηκε τον Ιούλιο του 2010 μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της από την Motor Oil Hellas.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926 και όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει το ενδιαφέρον της για την ελληνική κοινωνία συνεισφέροντας στην οικονομία της χώρας, είτε μέσω των  επενδύσεων που συνεχώς πραγματοποιεί είτε μέσω των ευκαιριών απασχόλησης που προσφέρει. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 300 άτομα.

Διαθέτοντας 760 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell, η εταιρεία έχει μερίδιο αγοράς άνω του 20% και κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Παράλληλα δραστηριοποιείται από το 2017 στην Κύπρο οπού διαθέτει 32 πρατήρια (τα 29 με το εμπορικό σήμα Shell) και από το 2018 στην Σερβία όπου διαθέτει 4 πρατήρια με το σήμα Shell.

Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και την ναυτιλία.

Το όραμα της Coral στην Ελλάδα είναι να είναι η καλύτερη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών στην Ελλάδα και η πρώτη επιλογή του πελάτη, με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο περιβάλλον. Η στρατηγική της είναι να αναβαθμίζει διαρκώς τις υπηρεσίες της προκειμένου να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών και να διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά και αυτή των συνεργατών της, χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον καθώς και στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS