Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Ν.Α. Ευρώπη, με πάνω από 3.300 εργαζόμενους και δραστηριότητες σε 6 χώρες.
Εντός Ελλάδας, ο Όμιλος:

Διαθέτει 3 διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη, καλύπτοντας το 65% της συνολικής διυλιστικής δυναμικότητας της χώρας.
Κατέχει σημαντική θέση στην εγχώρια λιανική εμπορία, μέσω της θυγατρικής του εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ, με δίκτυο περίπου 1.700 πρατηρίων, καθώς και με πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων και λιπαντικών.
Διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών, με κύρια προϊόντα πολυπροπυλένιο, φιλμ πολυπροπυλενίου, διαλύτες και ανόργανα χημικά.
Κατέχει δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες κύρους.
Μέσω της κοινοπραξίας ELPEDISON λειτουργεί 2 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου με φυσικό αέριο στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, συνολικής ισχύος 810 MW.
Μέσω της θυγατρικής ΕΛΠΕ ΑΠΕ υλοποιεί έργα ισχύος άνω των 200 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος:

Διαθέτει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στα Σκόπια, ενώ κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία πετρελαιοειδών σε Κύπρο, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, μέσω θυγατρικών εταιρειών εμπορίας, διαθέτοντας δίκτυο περίπου 300 πρατηρίων.

Το κοινωνικό έργο του Ομίλου είναι μεγάλο και πολύπλευρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποστήριξη της νέας γενιάς και της εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι πλέον ουσιαστικός για τις δραστηριότητες στο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον. Η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων απέναντι στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, που σχετίζονται κυρίως με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, αλληλοεπιδρούν και συνδέονται με τη βούληση των κοινωνικών εταίρων. Οι δεσμεύσεις για την εταιρική υπευθυνότητα δεν ήταν ποτέ τόσο αναγκαίες στην επιχειρηματική ατζέντα όσο εμφανίζονται σήμερα, με κυρίαρχα θέματα, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση, τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το κοινωνικό έργο του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εστιάζει σε 4 βασικούς πυλώνες δράσεων, που είναι η Παιδεία, Έρευνα & Καινοτομία, οι Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, οι Βιώσιμες Πόλεις & Περιβάλλον και ο Πολιτισμός και Αθλητισμός. Στόχος του Ομίλου είναι να συνεισφέρει στην ανακούφιση της κοινωνίας, στην στήριξη της νέας γενιάς, στην ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού και στη δημιουργία βιώσιμων πόλεων με την υλοποίηση έργων υποδομής.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας