Τα Μέλη μας

Εταιρεία

ERNST & YOUNG

Πληροφορίες

Η ΕΥ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον χώρο των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η βαθιά γνώση και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις κεφαλαιαγορές και τις οικονομίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργούμε ηγετικά στελέχη που συνεργάζονται για να τηρήσουν τις υποσχέσεις μας προς όλους τους εταίρους μας. Mε τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε σημαντικά στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες μας και για τις κοινωνίες μας.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Υπηρεσίες Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας της ΕΥ

Το σύνολο της επιχειρηματικής κοινότητας καλείται να λειτουργήσει σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσπαθώντας την ίδια στιγμή να διασφαλίσει ένα βιώσιμο μέλλον. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της κατανόησης και της αποτίμησης, τόσο των οικονομικών τους επιδόσεων, όσο και των κοινωνικών και περιβαλλοντικών τους επιδράσεων στην ικανότητα να δημιουργούν αξία προς όλους. Αντίστοιχα οι επενδυτές, κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους, δίνουν ιδιαίτερη ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά/εργασιακά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΕΥ παρέχει διεθνώς υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης για πάνω από 15 χρόνια. Από το 2008 διαθέτει και στην Ελλάδα εξειδικευμένο τμήμα που καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς σε θέματα κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Climate Change and Sustainability Services – CCaSS) αξιοποιεί τις γνώσεις των ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών της ΕΥ, καθώς και τη γνώση του κλάδου για την ανάπτυξη ολιστικών και προσαρμοσμένων επιχειρηματικών λύσεων, βασισμένων στην έρευνα και τις βέλτιστες πρακτικές παγκοσμίως.

Βασικός παράγοντας της επιτυχίας μας, είναι η επένδυσή μας στην ανάπτυξη μιας σειράς στρατηγικών, ομαδικών και επικεντρωμένων σε κλάδους υπηρεσιών, που βοηθούν εταιρείες σε όλο τον κόσμο να βελτιώσουν τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Διαθέτουμε μια παγκόσμια υποδομή για την υλοποίηση των προσαρμοσμένων -στις εκάστοτε ανάγκες και τον κλάδο- υπηρεσιών μας, με περισσότερους από 1.100 επαγγελματίες παγκοσμίως να μας υποστηρίζουν, δουλεύοντας όλοι μαζί κάτω από την ομπρέλα του CCaSS δικτύου μας.

Όπου και αν βρίσκεστε στον κόσμο, η ΕΥ μπορεί να διαθέσει τους κατάλληλους επαγγελματίες για να σας υποστηρίξει στην εκπλήρωση των στόχων σας που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τον ιστότοπο μας.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS