Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ AE), ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της χώρας μας, διαθέτει: τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια (ΕΡΤ1, ΕΡΤ2, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Sports), υβριδική πλατφόρμα (EΡT Hybrid), πέντε ραδιοφωνικούς σταθμούς πανελλαδικής εμβέλειας (Πρώτο Πρόγραμμα, Δεύτερο Πρόγραμμα, Τρίτο Πρόγραμμα, ΕΡΑσπορ, Κosmos), δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Θεσσαλονίκη (102fm, 958fm), 19 Περιφερειακούς Σταθμούς, τη Φωνή της Ελλάδας, ιστότοπο (www.ert.gr), WEB TV (διαδικτυακή τηλεόραση και ραδιόφωνο https://webtv.ert.gr/ ), το μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό Αρχείο στην Ελλάδα (archive.ert.gr) και Μουσικά Σύνολα (Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής, Χορωδία).

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ορίζεται η πολιτική της ΕΡΤ που αφορά σε δράσεις κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε σύνδεση με την κοινωνία.

Είναι οι ενέργειες της ΕΡΤ στο πλαίσιο της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας απέναντι στους Πολίτες και τους εργαζόμενούς της.

Κοινωνικός στόχος της ΕΡΤ είναι η παραγωγή Δημόσιας Αξίας. Η ΕΡΤ επιχειρεί να τον εκπληρώσει μέσω της Ενεργού Συμμετοχής των Πολιτών, της Ανοικτής Διακυβέρνησης και Δράσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Πολιτών και της Κοινωνίας.

Οι βασικοί πυλώνες σχεδιασμού της ΕΚΕ για την ΕΡΤ είναι: η Κοινωνία, το Περιβάλλον και ο Άνθρωπος.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS