Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος Eurobank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός με παρουσία σε έξι  χώρες, σύνολο ενεργητικού €64,8 δισ. και ανθρώπινο δυναμικό 13.456 εργαζόμενους. Ξεκίνησε τη διαδρομή του το 1990 και έπειτα από μία δυναμική πορεία ανάπτυξης και εξαγορών, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη διαμόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.

Με συνολικό δίκτυο 674 σημείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όμιλος παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται με ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευμένα κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο private banking και βραβευμένα ηλεκτρονικά κανάλια. Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έμφαση στις εξειδικευμένες και διαφορετικές ανάγκες τους.

Ο Όμιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται στον τομέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο.

Βασικά Μεγέθη Ομίλου €δισ.
Δάνεια (προ προβλέψεων) 44,4
Καταθέσεις 44,8
Σύνολο ενεργητικού 64,8
Ίδια κεφάλαια 6,7
Δίκτυο Εξυπηρέτησης Πελατών 674
Ελλάδα 373
Εξωτερικό 301
Ημερομηνία στοιχείων: 31 Δεκεμβρίου 2019  
Μετοχική Σύνθεση %
Θεσμικοί & Ιδιώτες μέτοχοι 98,6
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1,4
Ημερομηνία στοιχείων: 23 Μαΐου 2019  

 

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Όμιλος αναπτύσσει δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό  υλοποιεί ενέργειες  και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τους τομείς της Παιδείας, της Κοινωνίας, του Πολιτισμού, της Καινοτομίας και της Νεανικής Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους φορείς και οργανώσεις, ενώ παράλληλα  δραστηριοποιείται έντονα σε θέματα προστασίας του Περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πρόοδο και την αειφορία η Eurobank σχεδιάζει διαχρονικά την επιχειρηματική της δράση με βασικό κριτήριο τη συμβολή της στην κοινωνία. Η αποδοτική διαχείριση των οικονομικών πόρων, ο διαρκής εκσυγχρονισμός των τεχνολογικών μέσων, η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, είναι η βάση των πρωτοβουλιών για κοινωνική ανάπτυξη, ενώ προσπαθεί διαρκώς οι δράσεις της να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, προάγοντας παράλληλα διαχρονικές αξίες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία και τη φιλοσοφία του Οργανισμού.

Η Eurobank έχει συμβάλλει ενεργά τα τελευταία χρόνια στην υποστήριξη της παγκόσμιας προσπάθειας για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, εντάσσοντας την επενδυτική φιλοσοφία ESG (Enviromental, Social, corporate Governance) στη λειτουργία της, με σταθερές επιλογές την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της υγιούς εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Παιδεία και η Αριστεία, η Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα, η Κοινωνική Αλληλεγγύη, ο Αθλητισμός και ο Πολιτισμός, είναι βασικοί Πυλώνες δράσεων της Eurobank: «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», ένα πρόγραμμα επιβράβευσης με διάρκεια ζωής 17 χρόνια, έχει βραβεύσει ως σήμερα 18.586 αριστούχους μαθητές από όλη την Ελλάδα. Το πρόγραμμα επιχειρηματικής επώασης και επιτάχυνσης egg-enter•grοw•go, στηρίζει ουσιαστικά την καινοτόμο επιχειρηματικότητα από το 2013. Παράλληλα, η Eurobank είναι επίσημος χορηγός επί 19 χρόνια, όλων των Εθνικών Ομάδων Μπάσκετ αλλά και μεμονωμένων μεγάλων αθλητών με διεθνείς διακρίσεις. Βοηθά συστηματικά τις τοπικές κοινωνίες στην κατασκευή χώρων άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών, ενώ συμμετέχει ενεργά σε κάθε εθνική προσπάθεια όπου η κρατική αρωγή χρειάζεται ενίσχυση και η κοινωνία έμπρακτη υποστήριξη.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS