Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η EUROCERT είναι ένας ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων, ελέγχων και πιστοποιήσεων και η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο. Έχοντας αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παγκόσμια αγορά, προσφέρει περισσότερες από 50 υπηρεσίες πιστοποιήσεων και ελέγχων, σε κλάδους που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα τρόφιμα, τα αγροτικά προϊόντα, τον τουρισμό, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τους σιδηροδρόμους και τον τουρισμό.

Η EUROCERT αποτελεί τον πρώτο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα που διαπιστεύτηκε από το ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης – Ελλάδα), το UKAS (United Kingdom Accreditation Services – Βρετανία) και το SAAS (Social Accountability Accreditation Services – ΗΠΑ), ενώ είναι ο πρώτος φορέας πιστοποίησης παγκοσμίως που έλαβε διαπίστευση από τον οργανισμό Global GAP.

Σημαντικό είναι το πρωτοπόρο έργο της EUROCERT στην πιστοποίηση με ιδιαίτερο αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, όπως η παγκόσμια καινοτομία θεσμοθέτησης του Σήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Σήμα ETHOS) σε συνεργασία με τη CSR Hellas,  η πιστοποίηση της ελληνικής ταυτότητας των προϊόντων και υπηρεσιών (Σήμα ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ), η ανάδειξη του γαστρονομικού πλούτου της χώρας μας (Σήμα Ελληνικό Πρωινό και Καλάθι Πρωινού) και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος μέσω της αξιολόγησης τουριστικών καταλυμάτων με τα αναγνωρισμένα σήματα των Αστεριών και Κλειδιών.

Με συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία 20 χρόνια, η EUROCERT έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως αξιόπιστος φορέας ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων, με ενεργό παρουσία σε 30 χώρες και περισσότερους από 500 Έλληνες και ξένους επιθεωρητές,. Επενδύοντας σε μία αναπτυξιακή πολιτική, η EUROCERT έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές πολυεθνικές επιχειρήσεις, με εξωστρεφή στρατηγικό σχεδιασμό, προσφορά υψηλής προστιθέμενης αξίας και συνεχή προώθηση της καινοτομίας.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η EUROCERT, ο ελληνικός πολυεθνικός φορέας πιστοποίησης, δίνοντας μεγάλο βάρος στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της διαχείρισης του αντίκτυπου από τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην κοινωνία, αποτελεί ενεργό μέλος στην Πρότυπη Κοινότητα των Green Angels, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR Hellas και έχει αποδεχθεί τις 10 αρχές του Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών σύμφωνα με το UN Global Compact, συμβάλλοντας καθημερινά από την πλευρά της στην υλοποίηση των Sustainable Development Goals (SDG’s).

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT υποβάλει ετησίως στον ΟΗΕ, το Communication On Progress report για το UN Global Compact επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της για την τήρηση των αρχών των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς, παραθέτοντας τις δεσμεύσεις της εταιρείας, τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, καθώς και την ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με τις παραπάνω αρχές. Η παρακολούθηση των σχετικών δεικτών γίνεται σε ετήσια βάση, ενώ έχουν θεσπιστεί στόχοι και αντίστοιχα προγράμματα βελτίωσης.

Η EUROCERT, εκτός από τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που συμμετέχει περιοδικά για το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της στην εφαρμογή των αρχών βιωσιμότητας, κοινωνικής υπευθυνότητας και ηθικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.