Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ αποτελεί μια από τις πιο ισχυρές βιομηχανίες  διέλασης στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1974, από τους Λυμπαρέτ Τ. Τζιρακιάν+ και Κρικόρ Λ. Τζιρακιάν και έκτοτε αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Σήμερα, 45 και πλέον έτη αργότερα, έχει υλοποιήσει το στόχο της να γίνει μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρίες Αλουμινίου στην Ελλάδα με περισσότερους από 350 εργαζομένους και ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά αλλά και τις αγορές του εξωτερικού επιτυγχάνοντας πωλήσεις σε περισσότερες από 25 χώρες.

H EUROPA, διατηρεί το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων και γραφείων, εντός της χώρας, στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σε μια έκταση 177.000 m2. Με εμπορικούς συνεργάτες που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, με περισσότερους από 2000 πιστοποιημένους κατασκευαστές, τέσσερις ιδιόκτητες εκθέσεις και περισσότερες από 50 εκθέσεις κατασκευαστών EUROPA Club αλλά και ένα πρόγραμμα Marketing που την έχει φέρει στην κορυφή της αναγνωσιμότητας του καταναλωτικού κοινού.

Βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΒΕ, είναι η σταθερότητα και η δυναμική. Τα χαρακτηριστικά αυτά πηγάζουν από την πολυετή παρουσία στην αγορά, το διαρκώς εξελισσόμενο μέγεθός της τόσο καινοτομώντας προϊοντικά όσο και τεχνολογικά στη συνείδηση του Έλληνα καταναλωτή αλλά και την κερδοφόρα επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά η εταιρία λειτουργεί σήμερα πρωταγωνιστικά στην αγορά με προσήλωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει στους άμεσους συνεργάτες της, αλλά και τους τελικούς χρήστες.

Τα προϊόντα της EUROPA χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές των κατασκευών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και σε άλλους σχετικούς κλάδους, διαμορφώνοντας ένα δυναμικό κατάλογο προϊόντων για την Ελληνική και Διεθνή αγορά.

Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί ειδικό τμήμα Έργων  για την υποστήριξη σημαντικών έργων που αναλαμβάνουν οι κατά τόπους κατασκευαστές της καθώς και για την ενίσχυση των σχέσεών της με τον κλάδο των μηχανικών και αρχιτεκτόνων με εξαιρετικά αποτελέσματα έως σήμερα. Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στην πιστοποίηση του θαλάμου δοκιμών της EUROPA από το κοινοποιημένο εργαστήριο Ift Rosenheim, μία σημαντική επένδυση που διασφαλίζει περαιτέρω την ποιότητα των προϊόντων της εταιρίας.

Αποστολή και στόχος της εταιρίας είναι να αποτελεί έναν υψηλής αξίας συνεργάτη για τους πελάτες της, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα αλουμινίου, επαγγελματική υποστήριξη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, εκπληρώνοντας παράλληλα τις δεσμεύσεις της απέναντι στην κοινωνία, τα στελέχη και το περιβάλλον.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ένας από τους κύριους πυλώνες του στρατηγικού σχεδιασμού της Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ είναι η εταιρική υπευθυνότητα. Η εταιρεία υλοποιεί με συνέπεια μια σειρά από ενέργειες που στο σύνολο τους συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν ευθύνη για το περιβάλλον, εφαρμογή καλύτερων εργασιακών πρακτικών, φροντίδα για τις τοπικές κοινότητες και αναγνώριση ότι η επιτυχία της δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα ή την τιμή των προϊόντων της, αλλά και από το πώς συνολικά αλληλεπιδρά με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, ως ζωντανά κύτταρα ενός ευρύτερου συνόλου.

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη είναι :

  • Προμηθευτές. Ενθαρρύνει τους συνεργάτες της να εφαρμόζουν και αυτοί βασικούς κανόνες κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και διασφαλίζει ένα αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας
  • Εργαζόμενοι. Διασφαλίζει ένα ασφαλές, ευχάριστο και δίκαιο εργασιακό περιβάλλον, ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν πρόσθετες παροχές και ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη καθώς και μάθηση.
  • Καταναλωτές. Σέβεται τους καταναλωτές της και σχεδιάζει προϊόντα που στόχο έχουν την λιγότερη κατανάλωση ενέργειας θέρμανσης–ψύξης με άμεσο αποτέλεσμα την οικονομία στο νοικοκυριό καθώς και στις καλύτερες συνθήκες ζωής μέσα στην κατοικία τους (Παραγωγή Θερμομονωτικών προϊόντων).
  • Τοπικές κοινωνίες. Διασφαλίζει ένα αρμονικό πλαίσιο συνεργασίας και ορθής λειτουργιάς των εγκαταστάσεων της εταιρείας συμφώνα με τα πιο σύγχρονα πρότυπα
  • Μέτοχοι και Επενδυτές. Διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και την εξέλιξη της απέναντι στον ανταγωνισμό και την ανάληψη μέτρων σταθερότητας στο οικονομικό περιβάλλον που λειτουργεί.
  • Μελλοντικές Γενιές. Σέβεται τις μελλοντικές γενιές και το δικαίωμα τους να ζήσουν σε ένα καθαρό περιβάλλον.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS