Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η EXIS είναι μία ελληνική εταιρεία πληροφορικής που ιδρύθηκε το 2001 και συνδυάζει γνώσεις και εμπειρίες από τον επιχειρησιακό και τον τεχνολογικό τομέα.

Εξειδικευόμαστε στην παροχή υπηρεσιών για:

  • e-Business / Digital Transformation
  • Websites / e-Shops / Mobile Apps
  • Business Software Solutions
  • Information & Communication Technologies Consulting

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Στην EXIS λειτουργούμε με υπευθυνότητα & κοινωνική ευαισθησία, πρωτίστως ως ομάδα και δευτερευόντως ως μονάδες. Ως εταιρεία ενδιαφερόμαστε για το περιβάλλον ανακυκλώνοντας, αποφεύγοντας τη χρήση πλαστικού και ενθαρρύνοντας όλες τις δράσεις που μειώνουν το ενεργειακό μας αποτύπωμα, όπως την τηλεργασία που περιορίζει τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.

Σχετικά με τις συνεργασίες μας, φροντίζουμε ώστε οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε να ακολουθούν τις ίδιες αρχές, οι οποίες μας αντιπροσωπεύουν δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους τομείς της Ε.Κ.Ε. στους οποίους δραστηριοποιούνται.
Αναφορικά με έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει και υποστηρίζουμε τεχνικά, ενδεικτικά παρατίθενται θέματα με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και σχετίζονται με την Ε.Κ.Ε.:

  • Καρκίνος του Μαστού
  • Προστασία των Ζώων
  • Ορθές πρακτικές στη Βιομηχανία της Ένδυσης
  • Δράσεις για τον περιορισμό της ασθένειας COVID-19

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS