Τα Μέλη μας

M_M-FRIGOGLASS

Εταιρικό Προφίλ

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος εταιρειών αναψυκτικών και ποτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Frigoglass είναι ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στην αγορά Επαγγελματικών Ψυγείων (ICM) και ο βασικός προμηθευτής στον τομέα γυάλινης συσκευασίας στις αγορές υψηλής ανάπτυξης της Δυτικής Αφρικής. 

Η Frigoglass διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας με κορυφαίους πελάτες από τον κλάδο αναψυκτικών και ποτών. Τα επαγγελματικά ψυγεία της Frigoglass σχεδιάζονται με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε πελάτη, ώστε να ενισχύουν την εικόνα των προϊόντων τους και να συμβάλλουν στην άμεση κατανάλωσή τους. Την ίδια στιγμή, οι κορυφαίες, από πλευράς καινοτομίας, οικολογικές λύσεις της Frigoglass δίνουν τη δυνατότητα στους πελάτες της να πετύχουν στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και να μειώσουν το αποτύπωμα διοξειδίου του άνθρακα.

Μέσω της παρουσίας της, η Frigoglass έχει καθιερωθεί στις πιο ώριμες αγορές της Ευρώπης, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη θέση της στις αναδυόμενες αγορές. Με παραγωγικές μονάδες σε πέντε χώρες και ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών, υποστηρίζουμε τις ανάγκες των πελατών μας με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας πριν και μετά την πώληση. 

Όσον αφορά τη δραστηριότητα μας στον κλάδο Υαλουργίας, το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στις αγορές της Αφρικής, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της επενδυτικής στρατηγικής των πελατών μας. Καθώς ενδυναμώνουμε τη θέση μας ως κορυφαίοι προμηθευτές γυάλινων φιαλών και υλικών συσκευασίας, βοηθάμε τους πελάτες μας στη Δυτική Αφρική να προσθέσουν επιπλέον αξία στα προϊόντα τους.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο η Frigoglass ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης της αναπτυξιακής μας στρατηγικής και υποστηρίζει σημαντικές επιχειρησιακές πλατφόρμες στους τομείς των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της καινοτομίας και του περιβάλλοντος.

Στη Frigoglass, η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών: Να διατηρούμε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, να είμαστε διαφανείς, αξιόπιστοι και δίκαιοι, να καλλιεργούμε μια κουλτούρα συνεργασίας, να εκτιμούμε τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές μας και να δίνουμε το καλό παράδειγμα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος. Το πλαίσιο εταιρικής ευθύνης που εφαρμόζεται σε όλο τον Όμιλο επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται: Αγορά, Περιβάλλον, Χώρος Εργασίας και Κοινωνία.

Η ευθυγράμμιση και εναρμόνιση της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη με την επιχειρηματική στρατηγική μας διευκολύνει τόσο την υλοποίησή τους όσο και τον συστηματικό διάλογο με τους εργαζόμενους. Επίσης, μας επιτρέπει να εντείνουμε τον συστηματικό διάλογο με τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων μερών.  Δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε την επίδραση των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον και να στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Μελλοντικά, θα συνεχίσουμε να ενσωματώνουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και να επιδιώκουμε συνεχή βελτίωση

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS