Τα Μέλη μας

Εταιρεία

ΚΑΥΚΑΣ

Πληροφορίες

Η Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. είναι η κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, ενεργειακών λύσεων και βιομηχανίας.

Με βάση την νέα στρατηγική της και μέσα από το σύγχρονο δίκτυο των 56 καταστημάτων της, το Τμήμα Πωλήσεων Β2Β, το εξειδικευμένο Τμήμα Φωτισμού, τα δύο Κατασκευαστικά Τμήματα Ηλεκτρικών Πινάκων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, το Τμήμα Ενεργειακών Λύσεων & Βιομηχανίας και το Τμήμα Διαχείρισης Έργων, η ΚΑΥΚΑΣ προσφέρει μία μεγάλη γκάμα νέων καινοτόμων προϊόντων και λύσεων προς τους B2B πελάτες.

Σημαντικό και καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της ΚΑΥΚΑΣ έχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της, τα οποία ενημερώνονται για τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, παρακολουθώντας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο τις άριστες πρακτικές του κλάδου. Αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν σταθερές συνεργασίες με στρατηγικούς προμηθευτές αλλά και σύγχρονους πιστοποιημένους εγκαταστάτες ώστε να μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες, και αξιόπιστες λύσεις στις ανάγκες των πελατών για εξοικονόμηση ενέργειας, ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους και εύκολη διαχείριση των λειτουργιών των κτιρίων.

Η πολυετής εμπειρία της ΚΑΥΚΑΣ στον χώρο (πάνω από 40 χρόνια), η συμμετοχή της στα περισσότερα έργα που αφορούν νέες εγκαταστάσεις αλλά και ανακαινίσεις | αναβαθμίσεις ιδιωτικών και δημοσίων χώρων αλλά και υποδομών, την καθιστούν σημείο αναφοράς για την αγορά που δραστηριοποιείται και ικανή να συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που συνεπάγεται ο ηγετικός της ρόλος, η ΚΑΥΚΑΣ έχει εισάγει μία σειρά υπεύθυνων πρακτικών στην στρατηγική της και σχεδιάζει ένα πολυεπίπεδο μοντέλο κοινωνικής ευθύνης που θα εξασφαλίζει απτά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.

Με γνώμονα το τρίπτυχο « Κοινωνία – Άνθρωποι – Περιβάλλον » η εταιρεία αναπτύσσει συνέχως νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες, ενισχύοντας τη βοήθεια που προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση των ανθρώπων της μέσα από το πρόγραμμα ΜΑΖΙ.

Ενέργειες όπως η ψυχολογική και οικονομική στήριξη ανθρώπων με ανάγκες, η δημιουργία Τράπεζας Αίματος για το προσωπικό της ΚΑΥΚΑΣ, η ανακύκλωση λαμπτήρων, μικροσυσκευών και μπαταριών, αλλά και η πλήρης αποτύπωση ενεργειακού προφίλ των καταστημάτων της και των κεντρικών της γραφείων με σκοπό επεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, αντικατοπτρίζουν την ανάγκη της εταιρείας να λειτουργήσει ως παράδειγμα ωθώντας και άλλες ελληνικές εταιρείες στην υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS