Τα Μέλη μας

Εταιρεία

METRO

Πληροφορίες

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1976 με την επωνυμία METRO Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Διατροφής και Οικιακής Χρήσεως και το διακριτικό τίτλο METRO. Προήλθε από το συνεταιρισμό οκτώ παντοπωλών, ενώ ήταν από την αρχή και παραμένει πάντα απόλυτα Ελληνικών συμφερόντων. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας προέρχεται από δύο βασικές κατηγορίες καταστημάτων: τις πωλήσεις Λιανικής μέσα από τα My market και τις πωλήσεις Χονδρικής μέσα από τα METRO Cash & Carry.

Το Φεβρουάριο του 2016, η εταιρεία απέκτησε την ιστορική, ελληνική αλυσίδα super market Βερόπουλος επεκτείνοντας την παρουσία της σε στρατηγικά σημεία σε όλη την Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχει παρουσία σε 271 σημεία πώλησης με τις αλυσίδες χονδρικής και λιανικής, απασχολώντας πάνω από 10.000 εργαζόμενους.

Μέσα από το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζουμε τα τελευταία χρόνια με την γενική ονομασία «Πράξεις Ευθύνης», συστηματοποιούμε και ενοποιούμε όλες τις καλές πρακτικές μας σε 5 τομείς δραστηριότητας:

 • Πράξεις Ευθύνης για το κοινωνικό σύνολο
 • Πράξεις Ευθύνης για τους εργαζόμενους
 • Πράξεις Ευθύνης για τους πελάτες
 • Πράξεις Ευθύνης για το περιβάλλον
 • Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης πελατών

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για εμάς Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει δέσμευση και υπευθυνότητα σε θέματα όπως είναι η ποιότητα των προϊόντων και οι τιμές, η διαφανής συνεργασία με προμηθευτές και η επιλογή τους βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, η βιώσιμη ανάπτυξη με άμεσα οφέλη προς τα ενδιαφερόμενα μέρη (πχ πελάτες, προμηθευτές, τοπική κοινωνία), η αποτελεσματική χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι το νερό, ο αέρας, ο ήλιος κοκ, με σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες, η στήριξη ευπαθών, κοινωνικών ομάδων, όπως είναι Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, άστεγοι κλπ, ενώ παράλληλα βασική μας προτεραιότητα είναι να στεκόμαστε πάντα κοντά στους εργαζόμενους και να αφουγκραζόμαστε κάθε στιγμή τις ανάγκες τους για διαρκή εκπαίδευση και ψυχολογική στήριξη, διατηρώντας συγχρόνως μία ευχάριστη και οικογενειακή ατμόσφαιρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, καταφέραμε:

 • Να έχουμε προσφέρει τροφή σε χιλιάδες συνανθρώπους μας
 • Να έχουμε εκπαιδεύσει χιλιάδες μαθητές σε σχολεία της Αθήνας
 • Να έχουμε στηρίξει τον πολιτισμό και την τέχνη
 • Να έχουμε ανακυκλώσει τόνους υλικών και συσκευών
 • Να παρέχουμε δωρεάν αίμα σε όλους τους εργαζομένους της METRO αλλά και τους συγγενείς αυτών, όταν προκύψει ανάγκη
 • Να προσφέρουμε ασφάλεια και διαρκή ικανοποίηση στους εργαζομένους μας, μέσα από την εκπαίδευσή τους, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και τις ποικίλες ενέργειες επιβράβευσης τους
 • Να έχουμε αναπτύξει πολλαπλούς τρόπους προσέγγισης της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας μέσα από δράσεις και αξίες υπευθυνότητας, ηθικής και σεβασμού για το περιβάλλον, για το διπλανό μας, για τον τοπικό ή και τον ευρύτερο κοινωνικό μας περίγυρο.

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS