Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η nepa economic consulting δραστηριοποιείται στην παροχή φορολογικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Η υψηλή κατάρτιση των στελεχών μας, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία, καθιστούν τη nepa ικανή να διαχειριστεί αποτελεσματικά όλες τις παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι υπηρεσίες μας σκοπό έχουν να προσαρμόσουν με τον καλύτερο τρόπο τις επιχειρηματικές και πληροφοριακές ανάγκες του πελάτη, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, προσφέροντας έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση.

Με παρουσία σε Λονδίνο, Αθήνα, Βόλο και  Θεσσαλονίκη, παρέχουμε στους πελάτες μας υπηρεσίες, που καλύπτουν ολόκληρο το οικονομικό φάσμα, πιστοποιημένες κατά: ISO 9001:2015 l 14001:2015 l  27001:2013 l 37001:2016

Η nepa economic consulting είναι επίσημο μέλος της PRIME GLOBAL (η μεγαλύτερη Ένωση Ανεξάρτητων Λογιστικών Εταιριών στον κόσμο) και του Institute of Financial Accountants του Ηνωμένου Βασιλείου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Managing Director της εταιρείας, κ. Κωνσταντίνος Πατήρης:

«Όραμα και στόχος της nepa economic consulting είναι να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις που αναδύονται για τις επιχειρήσεις, με ευέλικτες λύσεις που οδηγούν στην ανταγωνιστικότητα και στη βιωσιμότητά τους σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον. Επενδύουμε διαρκώς σε τεχνογνωσία, τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό. Επιδιώκουμε και αποδίδουμε προστιθέμενη αξία στην εξελικτική προοπτική των πελατών μας».

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

Για την nepa economic consulting, oι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αποτελούν στρατηγική επιλογή και δέσμευση απέναντι στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους.

Η προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στο συνάνθρωπο, την παιδεία και τον πολιτισμό, για εμάς αποτελούν βασική προτεραιότητα και «επένδυση» για την ανάπτυξη της εταιρείας, και αυτό γιατί, σε μια κοινωνία που διαρκώς εξελίσσεται, κανένας μας δεν μπορεί να μένει αμέτοχος και όλοι μοιραζόμαστε την ίδια ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Υποστηρίζουμε ως ενεργό Μέλος τις προσπάθειες του CSR HELLAS που στοχεύει στην προώθηση και προβολή του συνολικού πλαισίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη τόσο σε επιχειρηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας της nepa economic consulting

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας
 • Προστασία των ανθρωπίνων & εργασιακών δικαιωμάτων
 • Ισονομία και αξιοκρατία σε όλες τις βαθμίδες

Κοινωνία

 • Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω διοργάνωσης προγραμμάτων ενημέρωσης & εκπαίδευσης νέων λογιστών.
 • Συμβάλλουμε στο έργο εθελοντικών ομάδων & οργανισμών που υποστηρίζουν ασθενέστερους οικονομικά συνανθρώπους μας
 • Στηρίζουμε ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού και δράσης.

Περιβάλλον

 • Καταγράφουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και αναπτύσσουμε δράσεις για τη μείωσή του. Βασικοί άξονες των δράσεων μας αποτελούν:
  • Ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού στα γραφεία μας
  • Μείωση του ενεργειακού μας αποτυπώματος με αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαμπτήρων.
  • Αντικατάσταση εταιρικού στόλου αυτοκινήτων με οχήματα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS