Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και αποτελεί μια πολυδιάστατη οντότητα που φιλοξενεί τις επιχειρησιακές ομάδες Νovartis Pharmaceuticals, Novartis Oncology και Sandoz Greece:
Novartis Pharmaceuticals και Novartis Oncology (Innovative Medicines): Αναπτύσσουν και διαθέτουν καινοτόμα φάρμακα προστατευμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, στους παρακάτω τομείς:
• Κυτταρικές και Γονιδιακές θεραπείες
• Καρδιαγγειακό σύστημα & μεταβολισμός
• Ανοσολογία, Δερματολογία και Ηπατολογία
• Κεντρικό νευρικό σύστημα
• Αναπνευστικό σύστημα
• Οφθαλμολογία
• Ογκολογία
• Αιματολογία
Sandoz Greece: Κατέχει ηγετική θέση στην ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία των γενόσημων και βιοομοειδών σκευασμάτων, επιτρέποντας την πρόσβαση ανθρώπων από όλο τον κόσμο σε υψηλής ποιότητας φάρμακα.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για τη Novartis, η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΥ) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική μας στρατηγική. Για εμάς, αποτελεί πεποίθηση ότι η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα είναι αναγκαία συστατικά για την μακροπρόθεσμη επιχειρηματική μας επιτυχία. Σε αυτό το ταξίδι έχουμε την υποστήριξη των ανθρώπων μας, την κινητήριο δύναμή μας, ταυτόχρονα με τη δέσμευση και τη συμμετοχή από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Η εταιρεία εστιάζει τις δράσεις ΕΥ σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες συμβαδίζουν με αντίστοιχα  θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG), και είναι ουσιαστικής σημασίας για τους συμμετόχους της στην Ελλάδα:

  1. Επιχειρηματική δεοντολογία
  2. Παροχή λύσεων πρόσβασης στην υγεία
  3.  Να λειτουργεί ως καλός εταιρικός πολίτης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα της Novartis Hellas: https://www.novartis.gr/etairiki-ypeythynotita

Website: www.novartis.gr

Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/

LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/novartis-hellas/

YouTube channel: Novartis Hellas

Απολογισμοί Βιωσιμότητας