Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η OBERON ιδρύθηκε το 2010 από τον Θεόδωρο Αλεξίου, έμπειρο μέλος δομών υποστήριξης επιχειρηματικότητας.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι:

  • Συμβουλευτική σε επιχειρήσεις και πιθανούς νέους επιχειρηματίες
  • Υποβολή και εφαρμογή διαχείρισης επιχειρηματικών σχεδίων
  • Υποβολή και διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
  • Καινοτομίες έρευνας και διαχείρισης στον τουρισμό και τον πολιτισμό με ιδιαίτερη έμφαση στην επαυξημένη πραγματικότητα
  • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το OBERON είναι ο επιχειρηματικός τομέας της γαστρονομίας καθώς ο ιδιοκτήτης του κ. Θεόδωρος Αλεξίου είναι επίσης Πρόεδρος της Λέσχης Γαστρονομίας Ηπείρου.

Η OBERON έχει επίσης οκτώ μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες που καλύπτουν τους τομείς των οικονομικών, των πολιτικών μηχανικών, της πληροφορικής και του ελέγχου και της πιστοποίησης ποιότητας και δέχεται πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την πρακτική τους.

Στο πλαίσιο της ενασχόλησής της με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, η OBERON έχει συμμετάσχει σε προγράμματα ERASMUS +, Interreg και Horizon 2020, τόσο ως partner όσο και ως διαχειριστής.

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

Η OBERON είναι χορηγός επί τρία έτη του TEDx Ioannina ενώ έχει συμμετάσχει και σε fund raising του τοπικού Ροταριανού Ομίλου.