Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ο μεγαλύτερος όμιλος υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνή παρουσία και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων που εστιάζει στους τομείς της κατασκευής, των παραχωρήσεων, του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανάπτυξης ακινήτων. Με δραστηριότητες σε 29 χώρες και περίπου 6.000 εργαζόμενους, ο Όμιλος καταγράφει κύκλο εργασιών €1,3 δισ. (2019) και κατατάσσεται στην 83η θέση μεταξύ των 100 μεγαλύτερων κατασκευαστικών ομίλων παγκοσμίως (Global Powers of Construction 2018, Deloitte).

Συνδυάζοντας τα 70 έτη εμπειρίας του με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει ζωή σε έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

21 χρόνια μετά την τριπλή συγχώνευση της Ελληνικής Τεχνοδομικής, της ΑΚΤΩΡ και της ΤΕΒ, η οποία δημιούργησε την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο Όμιλος, βασιζόμενος στις πλέον σύγχρονες αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, επαναπροσδιορίζεται, δίνοντας προτεραιότητα στη βελτίωση των λειτουργιών του, στην αναδιοργάνωση της κεφαλαιακής δομής και στην περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών, για να προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στους μετόχους, στους εργαζόμενους και στην ελληνική οικονομία.

Οι βασικές θυγατρικές του Ομίλου εν συντομία:

ΑΚΤΩΡ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του Ομίλου και η μεγαλύτερη θυγατρική του, με εμβληματικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (όπως η Χρυσή Γραμμή του Μετρό της Ντόχα, Κατάρ, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου κ.α.).

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, η μεγαλύτερη εταιρεία παραχωρήσεων στην Ελλάδα με συμμετοχές στους κυριότερους αυτοκινητοδρόμους (Αττική Οδός – 65,75%, Αυτοκινητόδρομος Μορέας – 71,67% κ.α.) και τη Μαρίνα Αλίμου.

ΗΛΕΚΤΩΡ, μία από τις κορυφαίες εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, με εμπειρία σε σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, έργα παραγωγής εναλλακτικών καυσίμων και αξιοποίησης της βιομάζας.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ – Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η μητρική εταιρεία του Ομίλου, μετά τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της θυγατρικής ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ, αποτελεί τον κεντρικό βραχίονα του Ομίλου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τον 2ο μεγαλύτερο παραγωγό αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

REDS, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα, έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Smart Park, ενώ υπό ανάπτυξη βρίσκεται και το εμβληματικό Cambas Park.

 

 

Επισκεφθείτε το website EPISKEUTEITE TO SITE

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει ενεργή και ουσιαστική συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία, στοχεύοντας σε ένα ασφαλές και δίκαιο εργασιακό πλαίσιο, μειώνοντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον, επενδύοντας στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και στη διαχείριση απορριμμάτων, ενώ παράλληλα στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται.

Βασικοί άξονες προτεραιότητας του Ομίλου στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης περιλαμβάνουν:

 • Επιχειρηματική ηθική: Ο Όμιλος επιδιώκει να διεξάγει τις δραστηριότητές του σύμφωνα με τις αρχές της επιχειρηματικής ηθικής και σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Έχει αναπτύξει και υιοθετήσει Κώδικά Δεοντολογίας, Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, πολιτικές και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων ηθικής και κανονιστικής συμμόρφωσης.
 • Υγεία, ασφάλεια και εξέλιξη εργαζομένων: Ο Όμιλος επενδύει στην εργασιακή ευημερία των ανθρώπων του και στη διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, μεριμνώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων του και των εργαζομένων υπεργολάβων. Παράλληλα, δημιουργεί τις κατάλληλες δομές και συνθήκες που προάγουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιβράβευσή των εργαζομένων, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες και στηρίζοντας τη διαφορετικότητα.
 • Καινοτομία: Ο Όμιλος επενδύει στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία τόσο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του όσο και για τον εκσυγχρονισμό των έργων του.
 • Οικονομία χαμηλού άνθρακα: Ο Όμιλος στηρίζοντας την εθνική προσπάθεια για τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα και αναγνωρίζοντας τις θετικές προοπτικές στην αγορά των ΑΠΕ, επενδύει στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των αιολικών του πάρκων και στην ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. Επίσης, στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές για τη λειτουργία του.
 • Τοπικές Κοινωνίες: Ο Όμιλος ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες, όπου δραστηριοποιείται, δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των μέσων που διαθέτει, στους παρακάτω τομείς:
  • Νέοι / εκπαίδευση: Μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Βελτίωση υποδομών σε τοπικό επίπεδο.
  • Περιβάλλον: Προώθηση ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, μικρής κλίμακας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας της βιοποικιλότητας.
  • Πολιτισμός: Ενίσχυση πολιτιστικών δράσεων που στηρίζουν και τονώνουν την τοπική οικονομία.
  • Οδική ασφάλεια: Ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης παιδιών και ενηλίκων σε θέματα οδικής ασφάλειας.