Τα Μέλη μας

YGEIA_LOGO_GR_NEW

Εταιρικό Προφίλ

Στα 49 χρόνια λειτουργίας του, το ΥΓΕΙΑ έδωσε και συνεχίζει να δίνει το βήμα στην ανάπτυξη της ιδιωτικής περίθαλψης στην Ελλάδα, δικαιολογώντας απόλυτα τον τίτλο του βασικού πρωταγωνιστή στη διαμόρφωση ενός υγιούς τοπίου στο οποίο κυριαρχεί η αξιοπιστία, η πρωτοπορία και ο σεβασμός στον άνθρωπο και τη ζωή.

Έχοντας ως σταθερή προτεραιότητα τη διασφάλιση του υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών υγείας και προσφέροντας υπηρεσίες που παραμείνουν εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότητας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ πρωτοπορεί και ενισχύει συνεχώς και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες του, τόσο σε επίπεδο υποδομής όσο και οργάνωσης. Ταυτόχρονα φροντίζει για την εναρμόνισή του με την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής επιστήμης, καθιστώντας τον ως κέντρο αναφοράς σε Ελλάδα και Ευρώπη, και βοηθώντας τον να διατηρήσει την υψηλή θέση που κατέχει σε αναγνωρισιμότητα διεθνώς.

Το όραμά μας:

Nα είμαστε το σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας και να είμαστε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ευρώπης.

Η αποστολή μας:

Να εργαζόμαστε διαρκώς με συνέπεια και επιμονή για την υλοποίηση του οράματος μας μέσω:

· Της παροχής άριστης ποιότητας υπηρεσιών, με διεθνή διαπίστευση και για το σύνολο αυτών

· Της εκπαίδευσης και της συνεχούς ενημέρωσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού μας καθώς και των άμεσων συνεργατών μας

· Της επένδυσης σε νέες τεχνολογίες και τεχνικές, βασισμένες σε διεθνείς αναγνωρισμένες πρακτικές

· Των πρακτικών άριστου εργοδότη για το προσωπικό μας

· Της εταιρικής μας υπευθυνότητας και των στοχευμένων δράσεων που την αποδεικνύουν, αναλαμβάνοντας ευθύνη για το ρόλο μας στην αγορά, το περιβάλλον, το προσωπικό και τη χώρα μας

· Της διάχυσης των καλών μας πρακτικών όπου και όποτε κρίνουμε χρήσιμο ή αναγκαίο

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Η επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΥΓΕΙΑ περιλαμβάνει την προώθηση βιώσιμων πρακτικών, με προτεραιότητα την προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων καθώς και της κοινωνίας στο σύνολο της.

Στον πυρήνα της υπεύθυνης λειτουργίας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ βρίσκεται η σύνδεση των πέντε αξόνων εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs).

Ο Όμιλος, μέσω της ίδιας της λειτουργίας του αλλά και των επιπλέον δράσεων που αναπτύσσει, μπορεί να συμβάλλει δυναμικά στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως η καλή υγεία, η ευημερία και η αξιοπρεπής εργασία.

Οι άξονες Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΥΓΕΙΑ είναι:

  • Ποιότητα υπηρεσιών
  • Ανθρώπινο δυναμικό
  • Κοινωνία
  • Περιβάλλον
  • Εταιρική διακυβέρνηση και οικονομική ανάπτυξη

Σκοπός του μοντέλου που εφαρμόζουμε είναι η ανάπτυξη του Ομίλου να συνυπάρχει αρμονικά με τις δραστηριότητές του για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, κρατώντας πάντα στο επίκεντρο, με ευθύνη και ευαισθησία, τον άνθρωπο.

Το πλαίσιο Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε έχει αναγνωριστεί από ανεξάρτητους φορείς οι οποίοι εντάσσουν τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ στους πρώτους 20 πιο υπεύθυνους οργανισμούς, στην ομάδα των ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2020 οι οποίοι αποτελούν τους ηγέτες της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική αγορά.

Έτσι λοιπόν, με γνώμονα τη σημασία της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας για τον άνθρωπο και την κοινωνία, εντάσσουμε στη δραστηριότητά μας φιλανθρωπικά και ανθρωπιστικά έργα, πάντοτε ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, δίνοντας προτεραιότητα στην υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Οι κοινωνικές δράσεις του Ομίλου ΥΓΕΙΑ αφορούν τρεις βασικές κατηγορίες

Κάλυψη αναγκών ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας

Από το 2013 υλοποιούμε το πρόγραμμα «Ταξιδεύουμε για την υγεία» με στόχο την κάλυψη πολύ σημαντικών αναγκών υγείας των κατοίκων μικρών νησιών και ορεινών κοινοτήτων που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες. Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει 11 εθελοντικές εκστρατείες, έχουν εξεταστεί περισσότεροι από 11.166 κάτοικοι και έχουν διενεργηθεί περισσότερες από 43.158 ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις (στα νησιά και τις περιοχές: Λειψοί & Αγαθονήσι, Καρπενήσι, Κάρπαθος, Καλάβρυτα, Καλαμπάκα, Λέρος, Τήλος-Νίσυρος, Άργος Ορεστικό, Σύμη, Αργιθέα Αγράφων, Σίφνος).

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα Υγείας

Στο πλαίσιο ανάπτυξης της ιατρικής επιστήμης, συστηματικά διοργανώνουμε και υλοποιούμε προγράμματα, συνέδρια – ημερίδες, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας για τις εξελίξεις στον χώρο της υγείας, καθώς και τις νέες τεχνικές και μεθόδους που ακολουθούνται παγκοσμίως.

Πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς

Εφαρμόζουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς στον τομέα της υγείας, που περιλαμβάνει: την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και δωρεές ιατρικού εξοπλισμού. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος ενισχύουμε αθλητικές διοργανώσεις, υποστηρίζουμε την Παιδεία και διάφορες δράσεις ΜΚΟ.

Δεν επαναπαυόμαστε, αντιθέτως, αντιμετωπίζουμε την κάθε κρίση ως ευκαιρία και πρόκληση για να γινόμαστε καλύτεροι. Οραματιζόμαστε το αύριο και πιστεύουμε ότι οι συντονισμένες προσπάθειες του Ομίλου μας, σε συνάρτηση με την άρτια κατάρτιση του προσωπικού μας και τη βαθιά αίσθηση ευθύνης στο συνάνθρωπο και ασθενή μας, θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε τον Όμιλο στην κορυφή της παροχής υπηρεσιών υγείας, διασφαλίζοντας την ανοδική μας πορεία, προς όφελος όλων των κοινωνικών μας εταίρων.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Απολογισμοί Βιωσιμότητας