Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Mονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) είναι εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα, πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της COSCO SHIPPING Ports Limited. Την 1η Οκτωβρίου 2009, η ΣΕΠ ανέλαβε για 35 έτη την υλοποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης για τους προβλήτες II και III, την οποία, κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, η ΟΛΠ Α.Ε. ανέθεσε στην CPL, στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Κύριες δραστηριότητες της ΣΕΠ είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται μέσω του Λιμένα του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν τον Πειραιά μόνον ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς (φορτία διαμετακόμισης). Η στρατηγική θέση του Πειραιά τον καθιστά ιδανικό λιμένα-κόμβο για προορισμούς στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο καθώς και στη Μαύρη Θάλασσα.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Για εμάς, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μακροχρόνιας στρατηγικής μας. Παραμένοντας πιστοί στην εταιρική μας φιλοσοφία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και συμβάλλουν στην ευρύτερη κοινωνική πρόοδο. Ανταποκρινόμαστε στην πράξη με ενέργειες που στοχεύουν στη στήριξη της κοινωνίας, κοιτάζοντας μπροστά και γύρω μας, προσπαθώντας να προσφέρουμε χαμόγελα. Περισσότερα από 393,5 χιλιάδες € έχουν προσφερθεί για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έως σήμερα.

Ενδεικτικά κάποιες από τις δράσεις μας περιλαμβάνουν:

  • 140.000€ σε δωρεές τροφίμων για τις εορταστικές περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε περισσότερες από 470 οικογένειες που το έχουν ανάγκη.
  • 90.000€ σε εξοπλισμό σχολείων (υπολογιστές, εκτυπωτές, air conditions κ.α.) για οχτώ συνεχόμενα χρόνια.
  • Περισσότερα από 180.000€ θα δοθούν έως το τέλος του 2023 για τη στήριξη του έργου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων όπως: Το Χαμόγελο του Παιδιού, Η Κιβωτός του Κόσμου, Σύλλογος «Αγάπη Φροντίδα Ζωής”, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας κ.α.
  • 20.000€ για την ενίσχυση των πληγέντων από τις πυρκαγιές της Αττικής το 2018.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS