Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

H Quest Συμμετοχών A.E. μητρική εταιρεία του Ομίλου Quest σήμερα, ιδρύθηκε το 1981 ως Info-Quest Ε.Π.Ε. και είναι εισηγμένη στο ΧΑ από το 1998. Πρωτοπόρος στον τομέα της Τεχνολογίας, ο Όμιλος, έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη της αγοράς της Πληροφορικής αλλά και με την εισαγωγή και την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα.
Σήμερα είναι εδραιωμένος και δυναμικά αναπτυσσόμενος πολλαπλώς, στους τομείς της Πληροφορικής, των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και της Ενέργειας, με δραστηριότητες που εκτείνονται στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και άλλες διεθνείς αγορές.
Οι εταιρίες του Ομίλου καλύπτουν όλο το εύρος της αγοράς, από τις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, μέχρι την πώληση στον τελικό καταναλωτή και διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική βάση, υψηλή τεχνογνωσία και θετικές προοπτικές, η κάθε μία στον τομέα της.
O Όμιλος Quest συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών Ομίλων, με υγιή οικονομική θέση και σημαντική ακίνητη περιουσία, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.200 εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι εταιρίες του Ομίλου (εκτός της ACS), εδρεύουν σε ιδιόκτητα κτήρια, καταλαμβάνοντας για γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους, συνολικό εμβαδόν 53,600 m2.
Έχοντας στο ενεργητικό του μια σειρά επιτυχημένων επιχειρηματικά κινήσεων, ο Όμιλος Quest διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές του σε νέους τομείς, εντάσσοντας στο επιχειρηματικό του σχήμα, εταιρίες που καθορίζουν την αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Ο Όμιλος Quest, έχοντας επίγνωση του κοινωνικού του ρόλου, συμβάλλει από την ίδρυσή του στην ανάπτυξη και τη βελτίωση των συνθηκών του κοινωνικού συνόλου. Από φύση και θέση σε ένα νευραλγικό τομέα όπως οι τεχνολογίες, ο Ομιλος Quest εξ αρχής έχει προσανατολιστεί στην επιδίωξη της διαρκούς ανάπτυξης, στον εκσυγχρονισμό, στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος, στην ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας, στη βελτίωση του επιπέδου ζωής, στην άνοδο του κοινωνικού συνόλου.
Ο Όμιλος Quest συμπληρώνοντας 35 χρόνια δράσης στον τομέα της τεχνολογίας και ενεργής συμμετοχής στη διαμόρφωση του κλάδου, έχει καταγράψει στο ενεργητικό του την εξελικτική πορεία της διάδοσης των νέων τεχνολογιών στην ελληνική κοινωνία. Ο Όμιλος με την συμμετοχή των εταιρειών του έχει συμβάλλει:
• Στη διαμόρφωση και εξέλιξη της ελληνικής αγοράς πληροφορικής
• Στην ανάπτυξη και διάδοση των νέων τεχνολογιών
• Στην αποδοχή των νέων τεχνολογικών εργαλείων ανάπτυξης
• Στην εισαγωγή και χρήση της πληροφορικής στην παιδεία
• Στη διάδοση και χρήση της πληροφορικής στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
• Στη δημιουργία των νέων θεσμικών πλαισίων για την αποδοχή και χρήση των νέων τεχνολογιών
• Στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου ζωής του Έλληνα πολίτη

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS