Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

communication as… culture

H Socialdoo είναι μια εταιρεία επικοινωνίας που αποτελείται από ανώτερα στελέχη με διαφορετικό, αλλά συμπληρωματικό υπόβαθρο και ικανότητες.

Σκεφτόμαστε και δουλεύουμε διαφορετικά, συνδυάζοντας σε κάθε project τη λογική με το συναίσθημα, τις σκέψεις με τη διαίσθηση και την εμπειρία με το ένστικτο.

  • Καλλιεργούμε διαχρονικές σχέσεις.
  • Συντονίζουμε τις δράσεις των πελατών μας, με στόχο την προβολή ενός υπεύθυνου εταιρικού προφίλ.
  • Φέρνουμε κοντά δυνάμεις με κοινό αποτύπωμα.

Αυτή είναι η κουλτούρα μας

Στον πυρήνα των δράσεών μας είναι πάντα η Στρατηγική. Η άψογη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού σφραγίζει το επιτυχημένο αποτέλεσμα. Πιστεύουμε στις μελετημένες κινήσεις και επιμένουμε μέχρι να συν-δημιουργήσουμε, μαζί με τον πελάτη μας ένα ρεαλιστικό και αποτελεσματικό σχέδιο δράσης. Η Στρατηγική είναι για εμάς μια διαρκής δέσμευση.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Οι δράσεις CSR είναι στο DNA μας.

«Κάθε εταιρεία είναι ένας ζωντανός οργανισμός.»

Στη SocialDoo οι λύσεις επικοινωνίας συνθέτουν ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εταιρικό αποτύπωμα ενταγμένο σε μια κοινωνία αειφορίας.

CSR στην πράξη για εμάς σημαίνει δράσει με:
–  Στρατηγική

–  Δημιουργικές ιδέες
–  Σχεδιασμός
–  Στοχευμένη Υλοποίηση
–  Εκμετάλλευση του Digital Landscape

 

Εστιάζουμε σε δράσεις με ορατό θετικό αποτύπωμα, οι οποίες επηρεάζουν θετικά ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών ομάδων, ενεργοποιώντας παράλληλα σημαντικές συνέργειες.