Τα Μέλη μας

Εταιρεία

TÜV AUSTRIA HELLAS

Πληροφορίες

Η TÜV AUSTRIA Hellas δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Αυστριακού Οργανισμού TÜV AUSTRIA, o οποίος έχει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες της Ευρώπης, Μέσης και Άπω Ανατολής. Στόχος της TÜV AUSTRIA Hellas είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο χρηματοοικονομικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas είναι Διαπιστευμένος Φορέας Επιθεώρησης, Πιστοποίησης και Τεχνικών Ελέγχων από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για το σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων της. Επίσης είναι Κοινοποιημένος Φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Αριθμό Κοινοποίησης 0906, ενώ ο Αριθμός Κοινοποίησης του μητρικού οργανισμού TÜV AUSTRIA είναι 0408.

Ο Οργανισμός μας διαθέτει κεντρικά γραφεία στην Αθήνα, παραρτήματα στην Ελλάδα σε Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Μυτιλήνη και στο εξωτερικό σε Κύπρο (Λευκωσία), Αίγυπτο (Κάιρο), Ιορδανία (Αμμάν), Αλβανία (Τίρανα) και Κατάρ (Ντόχα), ενώ διαθέτει ιδιαίτερα σημαντικό πελατολόγιο και συνεργασίες σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Ινδία, Πακιστάν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

 

Η TÜV AUSTRIA Hellas έχει ως όραμα και βασική προτεραιότητα την ουσιαστική εφαρμογή της Ποιότητας ως αναπόσπαστο εργαλείο του επιχειρηματικού γίγνεσθαι, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την ασφάλεια, το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο. 

 

Αυτό επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση άριστα εκπαιδευμένου και πιστοποιημένου προσωπικού σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη λύση μέσα σε συνθήκες πλήρους αντικειμενικότητας και αδιαμφισβήτητης ανεξαρτησίας.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

ΑΚΟÜME και ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ

Μία από τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές λειτουργίας της TÜV AUSTRIA Hellas αποτελεί η συνεισφορά στην πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας. Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εταιρικής κουλτούρας, από την οποία απορρέει η πρόθεση της TÜV AUSTRIA Hellas να λειτουργεί με Υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς,που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης και περιλαμβάνουν την αγορά, τους εργαζόμενους, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Στην TÜV AUSTRIA Hellas έχουμε μάθει να:

  • ΑΚΟÜME τις δικές μας ανάγκες, των συνανθρώπων μας και του περιβάλλοντος και να ΠΡΟΣΦΕΡΟÜΜΕ.
  • ΣυνεισφέροÜμε στη μείωση της ανεργίας μέσω προσλήψεων προσωπικού.
  • ΣυνεισφέροÜμε στην κοινωνία της γνώσης & της ανάπτυξης μέσω της πρακτικής άσκησης φοιτητών από ΑΕΙ & ΑΤΕΙ και της δωρεάν παρακολούθησης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων από Μεταπτυχιακούς φοιτητές σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της εταιρείας μας.
  • ΕπενδύοÜμε σταθερά στο ανθρώπινο δυναμικό μας,τόσο φροντίζοντας για τη διαρκή τους εκπαίδευση και την προσωπική τους ανάπτυξη, όσο και προσφέροντας σημαντικές παροχές, όπως Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα Ασφάλειας Υγείας & Συνταξιοδότησης, Προγράμματα Ευεξίας, Σίτισης, Εκπαίδευσης, Ψυχαγωγίας, κ.ά.
  • ΣτηρίζοÜμε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες μέσω των δράσεών μας «Χάρισέ το», αιμοδοσία, bazaar.
  • ΠροστατεύοÜμε το περιβάλλον μας μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις, όπως η αναδάσωση και η ανακύκλωση.
  • ΣτηρίζοÜμε τον πολιτισμό μας και τον αθλητισμό μας συμμετέχοντας σταθερά σε αθλητικές & πολιτιστικές διοργανώσεις για καλό σκοπό.

Ως υπεύθυνος «πολίτης» απέναντι στην κοινωνία, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής μας από το 1994 μέχρι σήμερα, η TÜV AUSTRIA Hellas δείχνει στην πράξη το διαχρονικό της ενδιαφέρον και την ευαισθησία της σε ό,τι αφορά στο σεβασμό στις ανθρώπινες αξίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας, τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, τη διάσωση και τη διαφύλαξη του πολιτισμού, τη συνεχιζόμενη παιδεία, τη συνεισφορά στα γράμματα και τις τέχνες και την προστασία του περιβάλλοντος.

Γιατί «Η Πιστοποίηση είναι Πολιτισμός»!

Απολογισμοί Βιωσιμότητας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS