Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ είναι μια Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και συμβουλευτικής που ιδρύθηκε το 2016, εδράζεται λειτουργικά στην Αθήνα και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ( Authorization No.18 / 768 / 27.10.2016) . Η Whitetip Investments έκανε αισθητή την παρουσία της τόσο στο κλάδο παροχής επενδυτικών συμβουλών με την εσωτερική ανάπτυξη του πρωτοποριακού συστήματος TASIS, όσο και στο Ιnvestment Banking παρέχοντας κατευθυντήριες συμβουλές επιτυχώς ως οικονομικοί σύμβουλοι στο στάδιο συγκέντρωσης κεφαλαίων σε πολλές startups, καθώς επίσης και με την ολοκλήρωση μιας από τις μεγαλύτερες και πιο πολύπλοκες αναδιαρθρώσεις εταιριών στην Ευρώπη το 2020.

Πιο αναλυτικά στο κομμάτι παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και συμβουλευτικής αναπτύχθηκε εσωτερικά το TASIS μία ολοκληρωμένη επενδυτική υπηρεσία όπου μέσω του ειδικά προγραμματισμένου κώδικα, αναλύονται καθημερινά πάνω από 10.000 Μετοχές, Εισηγημένα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETFs), Commodities, Indices & FX pairs. Επιπλέον συγκρίνεται το επίπεδο ρίσκου αυτών με το ρίσκο που ο κάθε πελάτης επιθυμεί να πάρει και παράγει προσωποποιημένες πολυάριθμες επενδυτικές προτάσεις.

Στον πεδίο του Investment Banking, η Whitetip Investments παρέχει μια ποικιλία υπηρεσιών που σχετίζονται με startups ,εταιρίες που είναι σε στάδιο ανάπτυξης, και προβληματικές εταιρίες . Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία επικεντρώνεται στη συγκέντρωση κεφαλαίων αλλά και στη παροχή  συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους. Ειδικεύεται επίσης στη παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με συγχωνεύσεις και αγορά επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις και με εκποίηση μη βασικών τμημάτων.  Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Investment Banking, η Whitetip Investments τιμήθηκε με το βραβείο ‘’Fastest Growing Greek Investment Banking Firm’’ για το 2021.

Τέλος, η εταιρία είναι σε διαδικασία ίδρυσης του πρώτου ESG Transformation Fund στοχεύοντας στις νέες και υφιστάμενες ελληνικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Σκοπός αυτού του Fund είναι ο μετασχηματισμός αυτών των επιχειρήσεων σε βιώσιμες και κερδοφόρες, με πραγματική αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενη μέρη (stakeholders) – προμηθευτές, καταναλωτές, κοινωνία, περιβάλλον δημιουργώντας ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο βασισμένο στο Triple Bottom Line (People-Planet-Profit) μέσω της παροχής ευέλικτων εργαλείων χρηματοδότησης και εξειδικευμένης συμβουλευτικής.

Πληροφορίες για την ΕΚΕ

Για την Whitetip Investments ΑΕΠΕΥ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική στρατηγική που ακολουθεί.

Δημιούργησε λοιπόν, μία καθοδηγήτρια γραμμή το “One for All” που είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα κοινωνικής συνεισφοράς εμπνευσμένο από την ESG πολιτική της εταιρίας.

Μέσω του προγράμματος “One for All” η εταιρία δεσμεύεται να προσφέρει:

  • το 1% από τις ώρες εργασίας όλων των υπαλλήλων για υποστήριξη, μέσω φυσικής παρουσίας, Φιλανθρωπικών Οργανισμών, όπου αυτό μεταφράζεται σε 20 ώρες συνεισφοράς κάθε χρόνο για κάθε εργαζόμενο.
  • το 1% των υπηρεσιών Investment Banking σε Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με σκοπό να καλύψουν τις ανάγκες τους στην εύρεση κεφαλαίων. Αυτή η ενέργεια αντιστοιχεί σε 60 ώρες κάθε χρόνο.
  • το 1% του ετήσιου τζίρου της για οικονομική υποστήριξη σε Φιλανθρωπικούς Οργανισμούς.

Επιπροσθέτως, το όραμα της εταιρίας είναι τόσο ισχυρό που δημιουργεί στην ομάδα την ανάγκη να το πάει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι λοιπόν ανέπτυξε το πρώτο ESG Transformation Fund στην Ελλάδα, που είναι ένα επενδυτικό σχήμα βιώσιμων επενδύσεων με γνώμονα τα κριτήρια ESG (το περιβάλλον, τη κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση). Το όνομα του Fund, εμπνευσμένο από το είδος πεταλούδας “Zerynthia”, δίνει και το σκοπό του εγχειρήματος, μεταφέροντας αλληγορικά το Transformation in Life, που πρεσβεύει η ζωή της πεταλούδας, και μετατρέποντάς το σε Transformation in Business.  Παράλληλα με αυτό το σχήμα, η ομάδα διαχείρισης του Zerynthia ανέπτυξε ένα Φιλανθρωπικό Πλάνο μέσω του οποίου θα προσφέρονται το 5% των εσόδων της σε δράσεις που έχουν σχέση με τη προστασία του περιβάλλοντος, την ενδυνάμωση των γυναικών και την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της καινοτομίας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ CSR HELLAS