Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Βιβλιοθήκη Εκδηλώσεις Μη κατηγοριοποιημένο Νέα Ολοκληρωμένες Τρέχουσες

CSR Brief #1 (30/07/21)

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Κατηγορίες: Νέα

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….