Νέα & Εκδηλώσεις

Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίαςEuropean_Commission

Την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων με σκοπό τη βελτίωση της ροής χρημάτων προς βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την εταιρική αναφορά βιωσιμότητας (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive) προτείνεται ως θεμέλιο για την επίτευξη μιας βιώσιμης οικονομίας. Απαιτεί από τις εταιρείες να μοιράζονται πιο στοχευμένες, αξιόπιστες και εύκολα προσβάσιμες πληροφορίες ως βάση για βιώσιμη λήψη αποφάσεων.

Παρακάτω θα βρείτε τις σχετικές ενημερώσεις που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Κατηγορίες: Νέα