CSR Atelier “Δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικών αλυσίδων”

BUTTON~2

“Οδικός χάρτης προς ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο”

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2022, την έγκριση πρότασης Οδηγίας για τη Δέουσα Επιμέλεια για την Εταιρική Βιωσιμότητα (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD), με κανόνες που απαιτούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις αλυσίδες αξίας τους.

Ζητούμενο είναι οι εταιρείες να προβούν σε κατάλληλες ενέργειες για τη θέσπιση και την εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας, όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, τις θυγατρικές τους, καθώς και τις εδραιωμένες άμεσες και έμμεσες επιχειρηματικές σχέσεις τους σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας τους.

Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν αρχικά για εταιρείες με περισσότερους από 500 εργαζομένους και έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ, επεκτείνοντας 2 χρόνια αργότερα σε εταιρείες με περισσότερους από 250 εργαζομένους και έσοδα 40 εκατ. ευρώ. Οι εταιρείες εκτός ΕΕ με έσοδα στην ΕΕ πάνω από τα κατώτατα όρια θα πρέπει επίσης να ακολουθούν τους κανόνες.

Η διαδικασία δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα συμμόρφωσης:

 1. την ενσωμάτωση της δέουσας επιμέλειας στις πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης
 2. τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση των δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον
 3. την πρόληψη ή το μετριασμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον
 4. την παύση ή την ελαχιστοποίηση των πραγματικών δυσμενών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον
 5. την καθιέρωση και διατήρηση διαδικασιών καταγγελιών
 6. την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής και των συνοδευτικών αυτής μέτρων δέουσας επιμέλειας
 7. τη δημόσια επικοινωνία σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια

Επιπλέον, οι νέοι κανόνες εισάγουν απαιτήσεις για τα διευθυντικά στελέχη εταιρειών, διευκρινίζοντας τα καθήκοντα για τη δημιουργία και επίβλεψη της εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας και την ενσωμάτωσή της στην εταιρική στρατηγική, Επιπλέον στο πλαίσιο του καθήκοντός τους να ενεργούν προς το συμφέρον της εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κλιματική αλλαγή και τις περιβαλλοντικές συνέπειες των αποφάσεών τους. Οι κανόνες ενσωματώνουν επίσης τη συμπερίληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή στα κίνητρα αμοιβών απόδοσης των διευθυντών.

Μέσω τις συμμετοχής τους στο CSR Atelier «Δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικής αλυσίδας» τα στελέχη των επιχειρήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν πώς επηρεάζει η επικείμενη CSDDD τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργία της επιχείρησής τους, εξετάζοντας ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν κατά την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε αυτή όπως:

 • Οι απαιτήσεις της CSDDD σε σχέση με τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας των επιχειρήσεων.
 • Καλές πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων.

Επιπλέον στη διάρκεια των θεματικών εργαστηρίων του CSR Atelier τα στελέχη των επιχειρήσεων θα μπορέσουν να ανταλλάξουν απόψεις, προβληματισμούς και καλές πρακτικές για τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο της ευθυγράμμισης με τις απαιτήσεις της CSDDD, με στόχο την από κοινού ανάπτυξη βελτιωμένων εταιρικών σχεδίων δράσης και οδηγών προσαρμογής των επιχειρήσεων στη νέα αυτή οδηγία και εν τέλει μετάβασης σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο.

Ειδικότερα το CSR Atelier για τα «Δέουσα επιμέλεια εφοδιαστικής αλυσίδας» αναμένεται να έχει τα ακόλουθα παραδοτέα:

 • Οδηγός εφαρμογής προδραστικής προσέγγισης στη διαχείριση του θέματος με παραδείγματα ανάδειξης καλών πρακτικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Επεισόδια podcast «CSR Lab» για το θέμα με ανάδειξη καλών πρακτικών των πρωτοπόρων επιχειρήσεων.
 • Έκδοση θεματικού «CSR-Focus» για το θέμα.
 • Συμμετοχή σε ειδική εκδήλωση υψηλού επιπέδου για θέματα ΕΚΕ και ESG που θα πραγματοποιηθεί το 2023.
Button_ATELIER_adj
Button_ATELIER_ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ-ΜΕΡΩΝ_adj
Button_ATELIER_ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ_adj
CSR Atelier
CSR Atelier “Δικαιώματα ενδιαφερομένων μερών”
CSR Atelier “Δημοσιοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας”
Button_ΌΡΑΜΑ_adj
Button_ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ_adj (2)
Button_ΆΞΟΝΕΣ_adj
BU122C~1
Όραμα & Στόχοι
Προσέγγιση
Υλοποίηση
Δράσεις & Εκδηλώσεις