Νέα & Εκδηλώσεις

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LABΤην Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021, από τις 10:00 έως τις 11:00 (CET), το EFRAG θα φιλοξενήσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο, ανοιχτό προς όλους τους ενδιαφερόμενους, με θέμα “Καλές πρακτικές αναφοράς για το επιχειρηματικό μοντέλο, κίνδυνοι και ευκαιρίες βιωσιμότητας” (Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξέχοντες ομιλητές θα παρουσιάσουν την έκθεση PTF-RNFRO, η οποία αφορά την υποβολή εκθέσεων από τις εταιρίες σχετικά με τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βιωσιμότητας και τη σύνδεσή τους με το επιχειρηματικό μοντέλο. Ως επίκεντρο της εκδήλωσης θα είναι η Οδηγία για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρίες (Corporate Sustainability Reporting Directive -CSRD) εξετάζοντας την παρούσα  κατάσταση στις πρακτικές υποβολής εκθέσεων και εντοπίζοντας παραδείγματα καλών και βέλτιστων πρακτικών. Αυτά τα παραδείγματα στοχεύουν να βοηθήσουν στη σύγκριση και βελτίωση των τρέχουσων πρακτικών δημοσιοποίησης των εταιριών.