SDG 8

ΣΤΟΧΟΣ 8

ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

8economy

Αξιοπρεπής Εργασία &
Οικονομική Ανάπτυξη

Πληροφορίες

Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός ζει με κατά μέσο όρο δύο δολάρια την ημέρα. Ακόμη, σε πολλά μέρη το να έχει κανείς δουλειά δεν αποτελεί εγγύηση ότι θα ξεφύγει από τη φτώχεια. Αυτή η βραδεία και άνιση πρόοδος απαιτεί να αναθεωρήσουμε αλλά και να εκσυγχρονίσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές μας πολιτικές που στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας.
Η διαρκής έλλειψη αξιοπρεπών ευκαιριών εργασίας, οι ανεπαρκείς επενδύσεις και η υποκατανάλωση οδηγούν σε διάβρωση του βασικού κοινωνικού συμβολαίου που διέπει τις δημοκρατικές κοινωνίες: ότι όλοι πρέπει να μοιραζόμαστε την πρόοδο. Η δημιουργία θέσεων εργασίας θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση για σχεδόν όλες τις οικονομίες από το 2015 και έπειτα.
Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη προϋποθέτει ότι οι κοινωνίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να έχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας και οι οποίες θα τονώνουν την οικονομία χωρίς ωστόσο να βλάπτουν το περιβάλλον. Οι ευκαιρίες απασχόλησης και οι αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας είναι επίσης απαραίτητες για όλες τις ηλικίες του εργασιακά ενεργού πληθυσμού.

Στοιχεία & Αριθμοί

CHART-ICON-33-web
202 εκ. ανέργους

αριθμούσε η παγκόσμια ανεργία το 2012

CHART-ICON-21-web
32 εκ. περισσότεροι άνεργοι

από όλες τις ηλικιακές ομάδες πληθυσμού δημιουργήθηκαν από το 2007 μέχρι το 2012.

CHART-ICON-22-web
24 εκ. νέοι άνδρες και γυναίκες είναι άνεργοι

δηλαδή περίπου το 75% του συνόλου των ανέργων από το 2007 μέχρι το 2012

2-dollars-web
2,2 εκ. άνθρωποι

αυτή τη στιγμή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας (το οποίο ορίζεται στα 2 δολάρια). Η εξάλειψη της φτώχειας είναι δυνατή μόνο μέσω σταθερών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

CHART-ICONS-4gona-web
470 εκ. νέες θέσεις εργασίες

είναι απαραίτητες σε παγκόσμιο επίπεδο για να καλύψουν την ανάγκη των νεοεισερχόμενων στον εργασιακό κόσμο για το διάστημα 2016-2030.

Ο Στόχος 8 Επιδιώκει

8.1 ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
με βάση τις εθνικές περιστάσεις και συγκεκριμένα να αυξήσει κατά τουλάχιστον 7% το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά έτος στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

8.2 ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
μέσω της διαφοροποίησης, της τεχνολογικής αναβάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντονης εργασίας.

8.3 ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
και που στηρίζουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την επιχειρηματικότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία και που ενθαρρύνουν την επισημοποίηση και την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της πρόσβασης σε οικονομικές υπηρεσίες.

8.4 ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΠΟΡΩΝ
όσον αφορά την παραγωγή και την κατανάλωση και να προσπαθήσει να διαχωρίσει την οικονομική ανάπτυξη από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος σύμφωνα με το δεκαετές πλαίσιο των προγραμμάτων για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, με τις ανεπτυγμένες χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού έως το 2030.

8.5 NΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
έως το 2030, για όλες τις γυναίκες και τους άνδρες, για τους νέους ανθρώπους και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και να εξασφαλίσει την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας.

8.6 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ
μέχρι το 2020, καθώς και εκείνων που δε μορφώνονται ή δεν εκπαιδεύονται.

8.7 ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
αλλά και κάθε μορφής σύγχρονης δουλείας συμπεριλαμβανομένης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσει την απαγόρευση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών-στρατιωτών, καθώς και να δώσει τέλος, έως το 2025, σε όλες τις μορφές της παιδικής εργασίας.

8.8 ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για όλους τους εργάτες, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών και ιδίως των γυναικών καθώς και εκείνων που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.

8.9 ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
δημιουργώντας θέσεις εργασίας και προωθώντας τους τοπικούς πολιτισμούς και τα προϊόντα, έως το 2030.

8.10 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ
ώστε να ενθαρρύνουν και να διερευνούν την πρόσβαση στις ασφαλίσεις καθώς και στις τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

8.11 ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
και ιδίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες, ενισχύοντας την πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ, Αid For Trade (Βοήθεια για το Εμπόριο), καθώς και μέσω της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Πλαισίου για την Τεχνική Βοήθεια στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες.

8.12 ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
και να εφαρμόσει το Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, έως το 2020

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS