ΣΤΟΧΟΣ 16

ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΠΑΝΤΟΥ!

16peace

Ειρήνη, Δικαιοσύνη &
Ισχυροί Θεσμοί

SDG 16

Προάγουμε τις ειρηνικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, παρέχουμε πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδομούμε αποτελεσματικούς, υπεύθυνους και συμμετοχικούς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα

Ο 16ος Στόχος από τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι αφιερωμένος στην προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κοινωνιών που θα παρέχουν ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη καθώς και αποτελεσματικούς και υπεύθυνους θεσμούς σε όλα τα επίπεδα.

Στοιχεία & Αριθμοί

CHART-ICONS-4gona_36-web
1,26 τρις. δολάρια ετησίως κοστίζουν

η διαφθορά, η δωροδοκία, η κλοπή και φοροδιαφυγή για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Το ποσό αυτό θα μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει το ποσό των 1,25 δολαρίων ημερησίως με το οποίο ζουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, για τουλάχιστον 6 χρόνια.

CHART-ICON-34
42,000 παιδιά

δηλαδή το 50% των παιδιών που εγκαταλείπουν από το 2011 την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το πράττουν εξαιτίας των συγκρούσεων στις χώρες τους. Ο αριθμός αυτός υποδεικνύει τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν οι ασταθείς κοινωνίες σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ατζέντας 2030: την εκπαίδευση.

  • Ανάμεσα στους θεσμούς τα μεγαλύτερα ποσοστά διαφθοράς εντοπίζονται στο δικαστικό σύστημα και στην αστυνομία
  • Το κράτος δικαίου και η ανάπτυξη είναι έννοιες αλληλένδετες που ενισχύουν η μία την άλλη, γεγονός που τις κάνει απαραίτητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Ο Στόχος 16 Επιδιώκει (SDG targets)

16.1 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ
και τα ποσοστά των θανάτων που σχετίζονται με αυτή παντού

16.2 ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
καθώς και σε όλες τις μορφές βίας και βασανιστηρίων που αυτά υφίστανται

16.3 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
και να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους

16.4 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΡΟΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΠΛΩΝ
έως το 2030, καθώς και να ενισχύσει την ανάκτηση κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και να καταπολεμήσει κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος

16.5 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑ
συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας και δωροληψίας.

16.6 ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ
σε όλα τα επίπεδα

16.7 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
σε όλα τα επίπεδα

16.8 ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

16.9 ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
έως το 2030,καθώς και να διασφαλίσει την καταγραφή των γεννήσεων

16.10 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
σύμφωνα με τις εκάστοτε εθνικές νομοθεσίες και τις διεθνείς συμφωνίες

16.A ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ,
μέσω της διεθνούς συνεργασίας για την οικοδόμηση ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο στην πρόληψη της βίας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος

16.B ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

epitey3i-stoxou

Η δράση του CSR HELLAS