Νέα & Εκδηλώσεις

1st Sustainable Hospitality Forum (03/06/22)Το Ελληνικό Σύμφωνο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας (ΕΣΒΕ) λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο, με όραμα την συσπείρωση και καθοδήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων από κάθε κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην προσπάθεια μετάβασης προς ένα νέο βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο, σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Το ΕΣΒΕ αποτελεί πρωτοβουλία του CSR HELLAS, η οποία μεταφέρει στην ελληνική πραγματικότητα την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Pact 4 Sustainable Industry, που αναπτύχθηκε από το CSR Europe, και έχοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οδήγησε στην θέσπιση του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου Βιωσιμότητας (European Sustainability Barometer).

Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη εκδήλωση εκκίνησης του ΕΣΒΕ, με κλαδικό χαρακτήρα, που εντάσσεται στον Άξονα ΙΙ και αφορά τη σύμπραξη με πρωτοπόρες επιχειρήσεις για ανάπτυξη συνεργασιών με τους κλαδικούς τους φορείς, πραγματοποιείται, με την επιστημονική καθοδήγηση και υποστήριξη του CSR HELLAS, στις 3 Ιουνίου 2022 μέσω ενός νέου θεσμού με τίτλο Sustainable Hospitality Forum. Με κεντρική επιδίωξη την εστίαση στους κλάδους εκείνους που συμβάλλουν καθοριστικά στην δημιουργία του ελληνικού ΑΕΠ, όπως είναι ο κλάδος του τουρισμού, η εκδήλωση υλοποιείται από κοινού με την Ένωση Ξενοδοχείων Ηρακλείου. Η οικονομία της φιλοξενίας μπορεί να αναδειχθεί σε κεντρικό πυλώνα της βιώσιμης και πράσινης μετάβασης, καθοδηγώντας τόσο τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όσο και τους υπόλοιπους κλάδους που συμβάλλουν στην δημιουργία του τουριστικού προϊόντος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal, Aldemar Resorts στον Ανισσαρά Ηρακλείου Κρήτης, με ώρα έναρξης στις 09:30.

Στο φόρουμ έχουν κληθεί διεθνείς αλλά και Έλληνες ομιλητές διακεκριμένου κύρους από όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, των φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της πολιτικής σκηνής που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Οικονομία της Φιλοξενίας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση:

Η διαχείριση της βιωσιμότητας γίνεται στις μέρες μας πιο επίκαιρη παρά ποτέ με παγκόσμιες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή και οι κοινωνικές ανισότητες να συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο, ενώ νέες όπως η πανδημία και η εξελισσόμενη από-παγκοσμιοποίηση να αναδύονται εμφατικά. Στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον οι επιχειρήσεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τη στρατηγική τους, προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στις εξελισσόμενες αλλαγές και να διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο τον αντίκτυπο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Κατέχοντας εξέχουσα θέση στην δημιουργία του ελληνικού ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Οικονομία της Φιλοξενίας χρειάζεται να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους μέσα από βέλτιστους τρόπους διαχείρισης του αντικτύπου της επιχειρηματικής τους λειτουργίας, ανταποκρινόμενες παράλληλα στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πιο διάφανο επιχειρηματικό περιβάλλον με περισσότερη λογοδοσία, μέσω ενίσχυσης του συναφούς ρυθμιστικού πλαισίου.

Η χώρα μας και ειδικότερα η Κρήτη μπορούν σημαντικά να ωφεληθούν από αυτή τη μετάβαση, μέσω της ανάπτυξης ενός μοντέλου Βιώσιμης Φιλοξενίας που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, ανταποκρινόμενο καλύτερα στις απαιτήσεις των καταναλωτών, των επενδυτών, αλλά κυρίως των ίδιων των εργαζομένων στον κλάδο.

Σύντομα ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.