Ανθρώπινα Δικαιώματα

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Νέα Οδηγία για τη Δέουσα Επιμέλεια για τις εφοδιαστικές αλυσίδες (23/02/22) – εκτενής εκδοχή για μέλη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε εχθές Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022, την έγκριση πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα, με κανόνες που απαιτούν από τις μεγάλες επιχειρήσεις να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις αλυσίδες αξίας τους. Το CSR HELLAS προσφέρει ήδη στα μέλη του…

Εκδήλωση (10/03/22): EU Update on the Due Diligence Law (CSR Europe)

Σε συνέχεια της έγκρισης της πρότασης Οδηγίας για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου 2022, το CSR Europe διοργάνωσε στις 10 Μαρτίου και ώρα 12:00-13:30 (Ελλάδος) ειδική διαδικτυακή εκδήλωση, ανοικτή για τα μέλη των εθνικών του εταίρων (NPOs – το CSRHELLAS για την Ελλάδα) ώστε να παρουσιάσει και να…

European Roundtable (11/10/21): Επιτάχυνση της Καινοτομίας μέσω της Ποικιλομορφίας, Ισοτιμίας και Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο (EU SDG Summit)