Ενδιαφερόμενα μέρη

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

European SDG Summit 2021 (11-14/10/21) – Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Το CSR HELLAS συμμετέχει στο European SDG Summit 2021!

Συμμετοχή CSR HELLAS στη διαβούλευση για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (23/07/21)