Επιχειρηματική Βιωσιμότητα

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Τη Δευτέρα 31 Μαΐου το CSR HELLAS διοργάνωσε συνάντηση αποκλειστικά για τα μέλη του με θέμα “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ”. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το webinar, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα: Over the last 30 years, corporate social responsibility (CSR) has become a controversial term, reflecting a combination of…

Webinar μελών (31/05/21): Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ

Webinar (25/05/21): Risks, opportunities and business model: ESG reporting practices (EFRAG)

CSR-School Info Session (27/05/21)

Εκδήλωση (04/03/21): Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5