Ευρωπαϊκές εξελίξεις

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Webinar μελών (31/05/21): Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ