Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Διαδικτυακή εκδήλωση (19/01/22): Sustainable Business Models: Best practices on corporate reporting of non-financial information

European SDG Summit 2021 (11-14/10/21) – Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

Εκδήλωση “CSR Uptake by SMEs & start-ups” (27/10/21) – Σύνοψη & Παρουσίασεις

Το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες….

Το CSR HELLAS συμμετέχει στο European SDG Summit 2021!

Συμμετοχή CSR HELLAS στη διαβούλευση για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (23/07/21)