Συμπερίληψη

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Συμμετοχή του CSR HELLAS στο European SDG Summit

European Roundtable (11/10/21): Επιτάχυνση της Καινοτομίας μέσω της Ποικιλομορφίας, Ισοτιμίας και Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο (EU SDG Summit)