Συνεργασία

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

European Roundtable (11/10/21): Επιτάχυνση της Καινοτομίας μέσω της Ποικιλομορφίας, Ισοτιμίας και Συμπερίληψης στον εργασιακό χώρο (EU SDG Summit)

Cross-national Roundtable (14/10/21): Εκπαίδευση και Πιστοποίηση ως Εργαλεία Δημιουργίας Πολυδιάστατης Εμπιστοσύνης στην Πορεία προς τη Βιωσιμότητα (EU SDG Summit)

Συμμετοχή CSR HELLAS στη διαβούλευση για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (23/07/21)

Το CSR HELLAS, ως θεσμικός εκφραστής της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συμμετείχε στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Σχέδιο Πρότασης για την Κοινωνική Ταξονομία (Draft Report on Social Taxonomy) τον Ιούλιο 2021. Διαβάστε ΕΔΩ τα σχόλια του CSR HELLAS όπως κατατέθηκαν στη διαβούλευσηΔιαβάστε ΕΔΩ τα σχόλια του CSR HELLAS στα ελληνικά Μπορείτε…

High-level Panel Discussion (10/06/21): Η εκπαίδευση θεμέλιο για Βιωσιμότητα

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Τη Δευτέρα 31 Μαΐου το CSR HELLAS διοργάνωσε συνάντηση αποκλειστικά για τα μέλη του με θέμα “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ”. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το webinar, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα: Over the last 30 years, corporate social responsibility (CSR) has become a controversial term, reflecting a combination of…