Ταξινομία ΕΕ

Εγγραφείτε στο μηνιαίο newsletter CSR Focus

Webinar (03/11/21): Insights on reporting the business model, sustainability risks and opportunities – EFRAG LAB

Εκδήλωση “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ” (31/05/21) – Παρουσιάσεις

Τη Δευτέρα 31 Μαΐου το CSR HELLAS διοργάνωσε συνάντηση αποκλειστικά για τα μέλη του με θέμα “Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ”. Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το webinar, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα: Over the last 30 years, corporate social responsibility (CSR) has become a controversial term, reflecting a combination of…

Webinar μελών (31/05/21): Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιοποίησης, βιώσιμης χρηματοδότησης & ταξινομίας ΕΕ