Νέα & Εκδηλώσεις

Webinar (23/06/22): Tax Responsibility for an Equitable Society (CSR Europe)Στις 23 Ιουνίου 2022, το CSR Europe διοργανώνει webinar με θεμα “Tax Responsibility for an Equitable Society” (Φορολογική Ευθύνη για μια Δίκαιη Κοινωνία).

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα μάθουν για τη μέτρηση της φορολογικής ευθύνης και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν προσπαθούν να γίνουν πιο διαφανείς στις φορολογικές τους υποθέσεις.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής, εκπρόσωποι επιχειρηματικών δικτύων και πρωτοπόρες εταιρείες για να συζητήσουν τη σημασία της φορολογικής υπευθυνότητας και διαφάνειας και πώς οι εταιρείες μπορούν να μετρήσουν τις σχετικές επιδόσεις τους. Η εισαγωγή της οδηγίας της ΕΕ για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα προέτρεψε τις εταιρείες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τα επίπεδα φορολογικής τους διαφάνειας, ωστόσο η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων μέτρησης αποτελεί εμπόδιο για τις εταιρείες να το πράξουν.