Νέα & Εκδηλώσεις

Cross-national Roundtable (30/10/20): Υπεύθυνη Διαχείριση των Πλαστικών μίας-χρήσης στις Παράκτιες Περιοχές (EU SDG Summit)ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το σκεύος του μεσημεριανού μας έως την πλαστική σακούλα του σουπερμάρκετ, το πλαστικό έχει πλέον γίνει ο καλύτερος μας φίλος, κάνοντας την ζωή μας πολύ πιο εύκολη. Τα τελευταία 70 χρόνια, η παγκόσμια παραγωγή του πλαστικού εξερράγη κυριολεκτικά, από τους 2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους (Mt) το 1950, σε 380 Mt το 2015, καταγράφοντας έναν σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (GACR) 8,4%. Στην Ευρώπη, το ποσοστό ανακύκλωσης πλαστικών απορριμμάτων είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αλλά εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με άλλα υλικά.

Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν πλαστικά και τα συγκεντρώνουν σε συγκεκριμένες υποτροπικές σπείρες, που συχνά περιγράφονται ως ωκεάνιες περιοχές απορριμμάτων. Υπάρχουν πέντε τέτοιες σπείρες, εκ των οποίων δυστυχώς η πιο γνωστή είναι η Great Pacific Garbage Patch, η οποία ανακαλύφθηκε το 1997 από τον ωκεανογράφο και κυβερνήτη Charles J. Moore. Από την ανακάλυψή της, αυτή η περιοχή έχει τριπλασιαστεί και αντιπροσωπεύει σήμερα μια επιφάνεια ισοδύναμη με το ένα τρίτο της Ευρώπης και μπορεί να έχει βάθος έως 30 μέτρα. «Από την στιγμή που το πλαστικό μπαίνει σε αυτά τα “patches”, δεν μπορεί να φύγει από μόνο του. Ο καθαρισμός των περιοχών αυτών είναι πραγματική πρόκληση με δεδομένο πως η πλαστική ρύπανση εξαπλώνεται σε εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα και ταξιδεύει προς όλες τις κατευθύνσεις», όπως αναφέρει ο οργανισμός «The Ocean Clean Up».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του σχεδίου δράσης με τίτλο «Στρατηγική για τα πλαστικά σε μια κυκλική οικονομία», προσδιόρισε το πλαστικό ως βασική προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη για υπεύθυνη διαχείρισή του, αλλά και προχωρώντας σε κατάργηση συγκεκριμένων πλαστικών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ

Το πλαστικό, αυτή η υπέροχη εφεύρεση της ανθρωπότητας που διευκολύνει την καθημερινή μας ζωή,  έχει αποδειχτεί ότι είναι μια ωρολογιακή βόμβα. Ωστόσο, υπάρχουν λύσεις για την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης ρύπανσης. Ένας πραγματικός αγώνας ενάντια στον χρόνο σε έναν κόσμο πλαστικών με αφετηρία το σήμερα.

Μεταξύ 4,8 έως 12,7 Mt πλαστικών απορριμμάτων καταλήγουν στον ωκεανό κάθε χρόνο. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Ellen MacArthur, αυτή η ποσότητα ισοδυναμεί με την ρίψη των περιεχομένων ενός απορριμματοφόρου στον ωκεανό κάθε λεπτό. Εάν δεν βελτιωθούν οι υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, αυτό αναμένεται να αυξηθεί σε δύο ανά λεπτό έως το 2030 και τέσσερα ανά λεπτό έως το 2050. «Δεν αποσυντίθεται ποτέ και θα παραμείνουν εκεί για πάντα. Εάν δεν αλλάξει τίποτα, μέχρι το 2050 όλο το πλαστικό στον ωκεανό θα μπορούσε να ζυγίζει περισσότερο από όλα τα ψάρια», προειδοποιεί το Sky Ocean Rescue.

Όλοι έχουμε δει τις συγκλονιστικές φωτογραφίες θαλασσοπουλιών, θαλάσσιων θηλαστικών και χελωνών παγιδευμένων σε πλαστικά απόβλητα. Αυτή η κατάσταση δεν είναι πλέον αποδεκτή και οι επιχειρήσεις από τώρα και στο εξής μπορούν να είναι μέρος της λύσης και όχι δημιουργοί του προβλήματος. Παράκτιες χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος αντιμετωπίζουν τεράστια πρόκληση λόγω εκατομμυρίων τουριστών που επισκέπτονται τα νησιά, ενώ ταυτόχρονα η κατανάλωση πλαστικών μίας-χρήσης έγινε ακόμη χειρότερη λόγω της πανδημίας Coronavirus και της πραγματικής εκτεταμένης χρήσης πλαστικών μίας χρήσης μέσω εξοπλισμού αυτοπροστασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί θα μοιραστούν δεδομένα σχετικά με την ανάγκη ανάληψης δράσης προς την κυκλικότητα και την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση εργαλείων / πακέτων πολλαπλών χρήσεων τόσο εντός των εταιρειών όσο και στη σφαίρα επιρροής τους.

Τα Δίκτυα ΕΚΕ CSR HELLAS, το CSR Cyprus και το ΙΜΣ συνεργαζόμενοι, θα αναδείξουν την επέκταση της πρωτοβουλίας για Υπεύθυνη Διαχείριση των πλαστικών μίας χρήσης, επιδιώκοντας τη δραστική μείωση της κατανάλωσης πλαστικών στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μείωση της συνολικής ποσότητας πλαστικών απορριμμάτων. Το Δίκτυο ΕΚΕ Λουξεμβούργου -IMS- θα μοιραστεί την εμπειρία της από τη διετή συνεργασία της με επιχειρήσεις που στόχευε στη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μίας-χρήσης αλλά και την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών τους.

Ηγέτιδες επιχειρήσεις θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την εξάλειψη ή τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών μίας -χρήσης, τη δημιουργία εναλλακτικών δοχείων και προϊόντων συσκευασίας, καθώς και τις ενέργειες και τις δραστηριότητές τους προκειμένου να αλλάξουν την κουλτούρα τους και την καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών τους, μέσω της ευαισθητοποίησης, της εκπαίδευσης αλλά κυρίως μέσω επενδύσεων στην καινοτομία. Θα μοιραστούν επίσης τις εμπειρίες τους από τη συνεργασία τους με τους υπαλλήλους τους στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς και με τους συναδέλφους τους στους κλάδους και τις ενώσεις τους, αλλά και με τους προμηθευτές τους, τους πελάτες και τις τοπικές κοινότητες, θέτοντας κοινούς στόχους και τρόπους εργασίας.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η εξέλιξη της υπεύθυνης διαχείρισης πλαστικών μίας-χρήσης (RMSUP) γίνεται όλο και πιο σημαντική για τις επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς αλλά και για όλες τις επιχειρήσεις που εργάζονται για την υλοποίηση των στόχων αειφόρου ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες θα:

  • αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα για υπεύθυνη διαχείριση πλαστικών μίας-χρήσης ως δυναμικό ζήτημα ESG και θέμα στο οποίο χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα από τις εταιρείες κατά την αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων και την δημιουργία πρωτοβουλιών βιωσιμότητας.
  • ενσωματώσουν την υπεύθυνη διαχείριση πλαστικών μίας-χρήσης στην επιχειρηματική τους στρατηγική, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ολοένα αυξανόμενες κοινωνικές ανησυχίες των πελατών σχετικά με την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας και να υιοθετηθούν στοχευμένες προσεγγίσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, την εταιρική επικοινωνία και στις ευρύτερες σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθελοντική βάση.
  • ενημερωθούν για πρωτοβουλίες, πλαίσια και εργαλεία σχετικά με την υπεύθυνη διαχείριση πλαστικών μίας-χρήσης, που μπορούν να βοηθήσουν στη διαδικασία ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας και των SDGs στις εταιρικές πρακτικές.
  • κατανοήσουν πώς οι προσεγγίσεις υπεύθυνης διαχείρισης πλαστικών μίας-χρήσης που ήδη υλοποιούνται από επιχειρήσεις, επιχειρηματικά δίκτυα και οργανώσεις μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά και συμπληρωματικά.
Παρακαλουθήστε το roundtable