Τα Μέλη μας

Εταιρικό Προφίλ

Η KPMG είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε περισσότερα από 219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι ανεξάρτητες εταιρίες-μέλη του δικτύου της KPMG είναι συνδεδεμένες με την KPMG International Cooperative (“KPMG International”), μια ελβετική εταιρεία. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια.

Με πάνω από 45 χρόνια δράσης στην Ελλάδα, παρέχουμε μέσω 4 εταιρειών, ολοκληρωμένες ελεγκτικές, φορολογικές, λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ελληνικές και διεθνείς εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Απασχολούμε στα γραφεία μας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 550 άτομα, υψηλού επιπέδου επαγγελματίες, με σημαντική και εξειδικευμένη εμπειρία. Είμαστε πιστοποιημένη εταιρεία κατά το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 από την TUV Hellas, (μέλος του ομίλου TUV NORD), ενώ παράλληλα διαθέτουμε και εσωτερικό Διεθνές Σύστημα Ποιότητας καθώς και Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων το οποίο εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια υλοποίησης έργων που αναλαμβάνουμε.

Πληροφορίες για ΕΚΕ

Στην KPMG εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι, οι πελάτες και οι κοινότητες μας εναρμονίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη την οποία επιδιώκουμε και όλοι μαζί χαράζουμε ένα καλύτερο και αειφόρο αύριο για όλους μας.

Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητάς μας βασίζονται σε τέσσερις πυλώνες: άνθρωποι, περιβάλλον, κοινότητα και δια βίου μάθηση και στοχεύουμε στις εξής ομάδες: στα παιδιά και στους φοιτητές καθώς συμβολίζουν το μέλλον, στην κοινότητα των επαγγελματιών της KPMG, καθώς συμβολίζουν το παρόν και στους ηλικιωμένους, ως ένδειξη σεβασμού και επιστροφής στήριξης στις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε.

Οι δράσεις μας εναρμονίζονται με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και για την υλοποίησή τους έχουμε υιοθετήσει μια σειρά από πρωτοβουλίες, έχουμε συνάψει συνεργασίες με σημαντικούς φορείς, ενώ παράλληλα παίρνουμε ενεργό ρόλο στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχοντας σε συνέδρια και επιτροπές.

Δείτε περισσότερα για τις δράσεις μας εδώ: https://home.kpmg/gr/el/home/insights/2018/06/csr.html