SDG 12

ΣΤΟΧΟΣ 12

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

12consumption

Υπεύθυνη Κατανάλωση &
Παραγωγή

Πληροφορίες

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αφορά την προώθηση πόρων και την αποδοτικότητα της ενέργειας, την προώθηση βιώσιμων υποδομών και παροχών πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες καθώς τις πράσινες και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στοχεύοντας έτσι σε μία πιο ποιοτική ζωή για όλους. Η εφαρμογή της βοηθά στη συνολική επίτευξη των σχεδίων ανάπτυξης, μειώνοντας μελλοντικά το οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό κόστος, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον οικονομικό ανταγωνισμό ενώ συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας.
Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποβλέπει στο «να παράγει περισσότερα και καλύτερα με όσο το δυνατόν λιγότερα», αυξάνοντας τα καθαρά κέρδη ευημερίας από τις οικονομικές δραστηριότητες μέσω της μείωσης της χρήσης πόρων, της υποβάθμισης και της μόλυνσης του κύκλου ζωής. Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση βελτιώνει την ποιότητα ζωής. Εμπλέκει διάφορους φορείς συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων, καταναλωτών, ερευνητών, επιστημόνων, καταστημάτων λιανικού εμπορίου, μέσων ενημέρωσης, υπηρεσιών που συνεργάζονται για την ανάπτυξη καθώς και εκείνους που είναι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής.
Απαιτεί επίσης μία συστημική προσέγγιση και συνεργασία μεταξύ παραγόντων που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα από τον παραγωγό έως τον καταναλωτή. Προϋποθέτει την εμπλοκή των καταναλωτών μέσω ενημέρωσης και μόρφωσης τους σχετικά με τη βιώσιμη κατανάλωση και τον βιώσιμο τρόπο ζωής. Αυτό καθίσταται δυνατό παρέχοντας τους επαρκή πληροφόρηση μέσω προτύπων και συστημάτων επισήμανσης και προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν σε βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις μεταξύ άλλων.

Στοιχεία & Αριθμοί

1,3 δις. τόνοι τροφής

δηλαδή το 1/3 του παραγόμενου φαγητού, κοστίζει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ενώ καταλήγει να σαπίζει στους κάδους απορριμμάτων των καταναλωτών και των λιανεμπόρων ή να καταστρέφεται λόγω των κακών πρακτικών μεταφοράς ή συγκομιδής.

120 δις. ετησίως

θα εξοικονομούσε ο κόσμος αν οι άνθρωποι στον πλανήτη αντικαθιστούσαν τους κοινούς λαμπτήρες με λαμπτήρες οικονομίας.

3 πλανήτες

σαν τη Γη θα χρειαστούν για να παράσχουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους που χρειάζονται για τη διατήρηση του σύγχρονου τρόπου ζωής αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,6 δισεκατομμύρια έως το 2050.

Νερό

 • Λιγότερο από το 3% του νερού στον πλανήτη είναι πόσιμο, με το 2,5% να βρίσκεται σε παγωμένη μορφή στην Ανταρκτική, την Αρκτική και τους παγετώνες.
 • Στο εναπομείναν 0.5 βασίζεται η ανθρωπότητα για να καλύψει τις ανάγκες σε γλυκό νερό των οικοσυστημάτων αλλά και των ανθρώπων
 • Ο άνθρωπος μολύνει το πόσιμο νερό γρηγορότερα από ότι η φύση μπορεί να ανακυκλώσει και να καθαρίσει το νερό που βρίσκεται στα ποτάμια και τις λίμνες
 • 1 δις. άνθρωποι τουλάχιστον ακόμη δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό
 • Η υπέρμετρη κατανάλωση του νερού μπορεί να οδηγήσει σε λειψυδρία
 • Το νερό είναι ένα αγαθό που προσφέρεται δωρεάν από τη φύση, ωστόσο οι υποδομές που το παρέχουν είναι δαπανηρές

Ενέργεια

 • Κατά 35% αναμένεται να αυξηθεί μέχρι το 2020 η χρήση της ενέργειας από τις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ παρά την τεχνολογική πρόοδο η οποία έχει βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση. Η εμπορική και η οικιακή χρήση της ενέργειας είναι ο δεύτερος πιο ραγδαία αναπτυσσόμενος τομέας ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο έπειτα από τις μεταφορές.
 • Σε 550 εκ. οχήματα ανέρχονταν το 2002 τα αποθέματα μηχανοκίνητων οχημάτων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, ενώ το 75% των οποίων ήταν Ι.Χ. Για το 2020 αναμένεται τα ΙΧ να αυξηθούν κατά 32%.
 • Κατά 40% αναμένεται να αυξηθεί παγκοσμίως ο αριθμός των χιλιομέτρων που διανύουν τα οχήματα σήμερα ενώ οι εναέριες μεταφορές πρόκειται να τριπλασιαστούν την ίδια περίοδο
 • Το 29% της παγκόσμιας ενέργειας καταναλώνεται από νοικοκυριά, τα οποία ευθύνονται για το 21% των εκπομπών αερίων του άνθρακα.
 • Το 1/5 της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κόσμου για το 2013 προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές

Τροφή

3 δις. τόνοι τροφίμων

καταλήγουν στους κάδους κάθε χρόνο ενώ σχεδόν 1 δις. άνθρωποι υποσιτίζονται και άλλο 1 δις. λιμοκτονεί

Η υπερκατανάλωση

 της τροφής είναι επιζήμια τόσο για την υγεία μας όσο και για το περιβάλλον

2 δις. άνθρωποι

σε παγκόσμιο επίπεδο είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι

 • Αν και οι βασικές επιπτώσεις των τροφίμων στο περιβάλλον οφείλονται στην παραγωγή τους (γεωργία, επεξεργασία τροφίμων) τα νοικοκυριά, εντούτοις, επηρεάζουν και εκείνα με τον τρόπο τους μέσω των διατροφικών τους συνηθειών. Γεγονός που επηρεάζει το περιβάλλον μέσω της ενέργειας που καταναλώνεται για το μαγείρεμα της τροφής, αλλά και την παραγωγή αποβλήτων
 • Η υποβάθμιση του εδάφους και η μείωση της γονιμότητάς του, η μη βιώσιμη χρήση του νερού, η υπεραλίευση καθώς και η υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος μειώνουν την ικανότητα των φυσικών πόρων να μας προμηθεύσουν με τρόφιμα

Ο Στόχος 3 Επιδιώκει

12.1 ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
και συγκεκριμένα το δεκαετές πλαίσιο προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο όλες οι χώρες θα πρέπει να αναλάβουν δράση με τις αναπτυσσόμενες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού, λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη και τις ικανότητες των αναπτυσσόμενων χωρών.

12.2 ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
συμπεριλαμβανομένης και της επαρκούς χρήση τους, έως το 2030.

12.3 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΠΑΤΑΛΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
στο επίπεδο των καταναλωτών και των λιανεμπόρων, καθώς και να μειώσει τις απώλειες τροφίμων σε όλο το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και ανεφοδιασμού συμπεριλαμβανομένων των απωλειών έπειτα από τη συγκομιδή, έως το 2030.

12.4 ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
αλλά και όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια και να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος, έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, έως το 2020.

12.5 ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, έως το 2030.

12.6 ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ιδίως τις μεγάλες και τις διεθνικές εταιρείες και να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στις αναφορές τους.

12.7 ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις προτεραιότητες.

12.8 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
και συγκεκριμένα πως αυτή είναι παρέχεται σε όλους οι ανθρώπους και παντού οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον βιώσιμο τρόπο ζωής σε αρμονία με τη φύση, έως το 2030.

12.9 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟ
στηρίζοντας ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες χώρες, ως προς την ικανότητά τους να κινηθούν προς ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης, έως το 2030.

12.10 ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
σε όλες τις χώρες, ως ενδείκνυται.

12.11 ΝΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
οι οποίες ενθαρρύνουν την υπερκατανάλωση, εξαλείφοντας τις στρεβλώσεις της αγοράς σύμφωνα με τις εθνικές περιστάσεις.

12.12 ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ
όπου αυτές υπάρχουν, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και την κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών και μειώνοντας τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη τους, με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται οι φτωχοί και οι επηρεαζόμενες κοινότητες.

Ποσοστό επίτευξης Στόχου στην Ευρώπη (ΕΕ)

Η δράση του CSR HELLAS