ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ

Στο CSR HELLAS σχεδιάσαμε τον Οδηγό αυτό με σκοπό να βοηθήσουμε τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) να οικοδομήσουν μια επιχείρηση που εκτιμούν οι άνθρωποι. Με τον Οδηγό αυτό, αποσκοπούμε να εδραιώσουμε την ΕΚΕ ως αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής πρακτικής, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης, του οργανισμού ή του τομέα της αγοράς στον οποίο δραστηριοποιούνται.

Ο Οδηγός μας απευθύνεται τόσο σε εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις στις ΜμΕ όσο και στα υπόλοιπα στελέχη που, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, έχουν κάποια ευθύνη, που άπτεται θεμάτων ΕΚΕ.