Διεθνής Παρουσία

Διεθνής Παρουσία

To CSR HELLAS είναι ενεργό μέλος και συμβάλει στο έργο των δυο σημαντικότερων συλλογικών φορέων για την προώθηση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης των επιχειρήσεων, του CSR EUROPE σε ευρωπαϊκό και του UN GLOBAL COMPACT σε παγκόσμιο επίπεδο.

CSR EUROPE

Είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. Με εθνικούς εταίρους (National Partner Organizations- NPOs) σε όλη την Ευρώπη, ένας εκ των οποίων είναι το CSR HELLAS για την Ελλάδα, υποστηρίζει περισσότερες  από 10.000 επιχειρήσεις στον αναγκαίο μετασχηματισμό στη λειτουργία τους και στη μεταξύ τους συνεργασία με γνώμονα πρακτικές λύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα πλαίσια της συμβολής στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SDGs), το CSR EUROPE από κοινού με τους NPOs, συνεργάζονται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους ευρωπαίους ηγέτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την εκπόνηση μιας ολιστικής στρατηγικής για μια αειφόρο Ευρώπη το 2030.

Περισσότερα 

UN GLOBAL COMPACT (UNGC)

Είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία Εταιρικής Βιωσιμότητας των Ηνωμένων Εθνών, που καλεί τις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές και τη λειτουργία τους με τις 10 Αρχές του UNGC που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και να αναλάβουν πρωτοβουλίες που προάγουν τους SDGs. Στόχος του είναι η παγκόσμια κινητοποίηση βιώσιμης ανάπτυξης επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων μερών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Το UNGC λειτουργεί μέσω των Τοπικών Δικτύων του σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. To CSR HELLAS είναι μέλος του UNGC από το 2004, ενώ από το 2008 έχει αναλάβει το συντονισμό του Τοπικού Δικτύου στην Ελλάδα (Global Compact Network Hellas).

Περισσότερα